ปัญญา Dh http://panya-dh.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่กับธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 Sun, 04 Sep 2022 15:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับการบังคับ ควบคุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 Sat, 03 Sep 2022 10:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หนทางที่ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 Mon, 22 Aug 2022 21:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 Sun, 22 May 2022 10:45:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พลัง กำลังในการทำถูกทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 Sat, 21 May 2022 23:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกะ ประมาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 Thu, 19 May 2022 20:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 Wed, 18 May 2022 19:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 Tue, 17 May 2022 22:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 Mon, 16 May 2022 6:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ลังเล ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 Sat, 14 May 2022 19:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 Wed, 11 May 2022 5:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางใจเป็นกลาง วางเฉย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 Tue, 10 May 2022 19:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบเขตจำกัด ขีดจำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 Mon, 09 May 2022 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงใจ ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 Sat, 07 May 2022 16:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไตร่ตรอง ความพิจารณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 Fri, 06 May 2022 19:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักการแก้ไข ปรับปรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 Thu, 05 May 2022 19:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การออกจากสิ่งที่กำลังทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 Wed, 04 May 2022 19:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีเหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 Sat, 30 Apr 2022 19:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 Thu, 28 Apr 2022 15:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนประกอบของทุกสิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 Wed, 27 Apr 2022 5:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวบวก แนวกลาง แนวลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 Tue, 26 Apr 2022 20:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียร พยายาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 Sun, 24 Apr 2022 2:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือก อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 Sat, 23 Apr 2022 19:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวังผลตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 Thu, 21 Apr 2022 21:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 Mon, 18 Apr 2022 22:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ ๔ จุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 Sun, 17 Apr 2022 19:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฟื้นคืน นำมาใช้ต่อ กู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 Sat, 16 Apr 2022 19:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ แบ่งปัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 Thu, 14 Apr 2022 22:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 Wed, 13 Apr 2022 22:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ควรเพิ่ม ไม่ควรกู้คืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 Mon, 11 Apr 2022 11:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สดใส ร่าเริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 Tue, 06 Jun 2023 16:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดอธรรมให้ขาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 Mon, 05 Jun 2023 15:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาเป็นทุกข์เนื่องจากการทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 Sun, 04 Jun 2023 14:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งสำคัญ การปฏิบัติธรรมฝ่ายดีงาม ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 Sat, 03 Jun 2023 8:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายของการทำ สะสมความซื่อสัตย์ สุจริต กฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 Tue, 30 May 2023 20:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสำเร็จความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 Mon, 29 May 2023 2:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคด ความตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 Sun, 28 May 2023 7:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมะ ไม่ปฏิบัติอธรรมทั้งทางรูปหรือทางนาม หลักปฏิบัติที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 Sat, 27 May 2023 6:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีอิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 Fri, 26 May 2023 8:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ได้เปล่า อธรรมหลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 Thu, 25 May 2023 21:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ในการอยู่ สรุปสิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 Mon, 22 May 2023 19:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ประพฤติผิด ไม่หลง ไม่มัวเมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 Sat, 20 May 2023 16:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ทุจริต ๓ สุจริต ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 Fri, 19 May 2023 15:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญ ก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 Thu, 18 May 2023 12:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับธรรมะ ไกลจากอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 Wed, 17 May 2023 3:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้ไม่มีแรงใจในการทำผิด ทำให้มีแรงใจในการทำถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 Tue, 16 May 2023 8:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาในความมี ความไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 Mon, 15 May 2023 21:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหาและสลัดคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 Sat, 13 May 2023 21:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาอธรรม แก้ปัญหาไม่รับรู้ คิดไม่ออก ไม่รอบคอบ ไม่ถี่ถ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 Fri, 12 May 2023 21:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมดุลธรรมชาติของขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 Thu, 11 May 2023 21:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอมอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 Wed, 10 May 2023 21:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมความสมดุลธรรมชาติ วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 Tue, 09 May 2023 21:30:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรมีในการอยู่ คัดลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 Fri, 05 May 2023 1:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 Wed, 03 May 2023 22:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ของดี ของไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 Mon, 01 May 2023 3:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสำหรับควบคุมตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 Sun, 30 Apr 2023 7:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อุดหนุน ส่งเสริม ดีต่อใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 Fri, 28 Apr 2023 13:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่ควรมี ความสุขสูงสุด มองกลาง มองบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 Thu, 27 Apr 2023 3:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โล่ง รับรู้ได้ จับได้ คิดออก ทำได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 Wed, 26 Apr 2023 21:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งเสริมกัน มอง กระทำด้วยวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 Tue, 25 Apr 2023 11:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 Thu, 20 Apr 2023 20:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 Wed, 29 Mar 2023 16:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 Mon, 27 Mar 2023 21:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบกลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 Sun, 26 Mar 2023 21:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดดี ฐาน หล่อเลี้ยงในการอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 Fri, 17 Mar 2023 9:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือก ความมี การมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 Thu, 16 Mar 2023 19:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดอธรรม การหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 Tue, 14 Mar 2023 5:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปส่วนที่ดี การรู้ว่าเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 Mon, 13 Mar 2023 19:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสติ รู้ตัว รับรู้ การถูกโจมตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 Sun, 12 Mar 2023 14:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่พึ่งพิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 Fri, 10 Mar 2023 5:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสละไม่รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 Thu, 09 Mar 2023 13:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติความถูกต้องความดี สติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 Sun, 05 Mar 2023 11:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 Sat, 04 Mar 2023 5:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้เนื้อขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 Thu, 02 Mar 2023 22:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสนใจ ความปรารถนา เป้าหมายที่ควร สิ่งที่ควรเอาชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 Tue, 28 Feb 2023 21:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ในบ้าน นอกบ้าน หยุดวิชาที่ผิดที่ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 Sun, 26 Feb 2023 11:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติสบายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 Sat, 25 Feb 2023 16:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเกี่ยวกับรูป นาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 Fri, 24 Feb 2023 0:44:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดดี พูดดี ทำดี และไม่ควรใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 Thu, 23 Feb 2023 15:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 Tue, 21 Feb 2023 9:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพาภายในขันธ์หรือภายนอกขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 Sun, 19 Feb 2023 14:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงผลักดัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 Fri, 17 Feb 2023 16:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือความถูกต้องความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 Wed, 15 Feb 2023 16:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา ปรุงแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 Tue, 14 Feb 2023 17:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาภายในขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 Mon, 13 Feb 2023 14:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีมูลค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 Sat, 11 Feb 2023 7:15:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับโลกที่เป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 Fri, 10 Feb 2023 3:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 Thu, 09 Feb 2023 0:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลางทางรูป ทางนาม การไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 Wed, 08 Feb 2023 5:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า มีประโยชน์ ไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 Tue, 07 Feb 2023 17:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความเป็นกลาง มีความเป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 Mon, 06 Feb 2023 0:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ ชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 Sun, 05 Feb 2023 22:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[นำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 Wed, 25 Jan 2023 17:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อมต่อธรรมะ วิชา ประยุกต์วิชา ประยุกต์ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 Tue, 24 Jan 2023 9:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 Sun, 22 Jan 2023 4:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้างหน้า ข้างในขันธ์ เปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 Sat, 21 Jan 2023 17:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกให้รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 Fri, 20 Jan 2023 1:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 Thu, 19 Jan 2023 4:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุ ผล และไม่ได้จากความผิดความไม่ดี ได้จากความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 Tue, 17 Jan 2023 10:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น หลักยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 Mon, 16 Jan 2023 8:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 Sun, 15 Jan 2023 15:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเก็บ สะสมความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 Sat, 14 Jan 2023 8:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับวิชาที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 Fri, 13 Jan 2023 10:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้วิชา การแก้ปัญหาด้วยวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 Thu, 12 Jan 2023 19:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้มแข็ง อดทน มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 Wed, 11 Jan 2023 11:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทรยศ ไม่หักหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 Tue, 10 Jan 2023 13:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับ แนวของความถูกความดี ความผิดความไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 Mon, 09 Jan 2023 20:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่มีคุณค่า การทำความถูกความดีหลายด้าน การอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 Sun, 08 Jan 2023 9:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง คิดธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 Sat, 07 Jan 2023 20:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 Fri, 06 Jan 2023 0:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกและการบังคับ การเกิดความถูก ความเห็นที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 Thu, 05 Jan 2023 16:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความถูกความดี ความสำเร็จ และการแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 Wed, 04 Jan 2023 20:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 Tue, 03 Jan 2023 0:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสาระ มีแก่นสาร สร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 Sun, 01 Jan 2023 0:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2022&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2022&group=14&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เอานามขันธ์ชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2022&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2022&group=14&gblog=17 Fri, 30 Dec 2022 3:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งมั่น ปล่อยวาง ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 Thu, 29 Dec 2022 10:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 Wed, 28 Dec 2022 11:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ ธรรมฝ่ายดีงาม วิชา ช่วยเหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 Tue, 27 Dec 2022 21:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะ ละ ตัด ปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 Mon, 26 Dec 2022 17:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนที่เสีย กรรมที่เสีย ก้าวหน้า ถดถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 Sun, 25 Dec 2022 16:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักฝึกปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 Sat, 24 Dec 2022 3:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 Wed, 21 Dec 2022 22:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจที่ดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 Thu, 08 Dec 2022 3:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหา เรียง ทำ สร้าง หรือได้มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 Tue, 06 Dec 2022 9:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ใช้รักษาตน ผู้อื่น หรือขันธ์อื่น ธรรมที่ทำให้จับได้ มองเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 Mon, 05 Dec 2022 10:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่โลภ ไม่โลภในความมี ไม่โกรธ ไม่หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 Sun, 04 Dec 2022 8:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นกลาง เป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 Sat, 03 Dec 2022 9:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เจาะระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 Fri, 02 Dec 2022 4:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหมาะสม พอเหมาะ การปรับแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 Thu, 01 Dec 2022 10:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความตรง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ถามตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 Wed, 30 Nov 2022 20:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างคน ไม่ควรใช้ขันธ์ในทางที่ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 Mon, 28 Nov 2022 17:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญ รุ่งเรือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 Sun, 27 Nov 2022 20:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวแปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 Sat, 26 Nov 2022 10:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 Fri, 25 Nov 2022 14:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐาน โครงสร้าง ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 Thu, 24 Nov 2022 21:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีจิตสำนึก ความเห็น เจตนาที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 Wed, 23 Nov 2022 11:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กันชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 Tue, 22 Nov 2022 9:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การจริงใจ มีไมตรี เป็นมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 Mon, 21 Nov 2022 19:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพาธรรมะด้วยตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 Sun, 20 Nov 2022 3:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำให้เป็นแนวบวก การทำให้สำเร็จสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 Sat, 19 Nov 2022 20:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติที่ทำให้เป็นปกติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 Wed, 16 Nov 2022 21:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้วิชา ทักษะ ความสามารถ พลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 Tue, 15 Nov 2022 11:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหาแบบถูก การหา ใช้สมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 Mon, 14 Nov 2022 22:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางเฉยสำหรับตนเอง ผู้อื่น หรือการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 Sun, 13 Nov 2022 19:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งจิตเอาไว้ การเพิ่มให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 Sat, 12 Nov 2022 17:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำเอาขันธ์เข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 Fri, 11 Nov 2022 10:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปธรรมะ ๖ ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 Wed, 09 Nov 2022 2:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจสูง จิตใจต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 Mon, 07 Nov 2022 17:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปเกี่ยวกับรูป นาม อันดับของฝ่ายธรรมะ ฝ่ายกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 Sat, 05 Nov 2022 17:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเจริญ ทางเสื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 Fri, 04 Nov 2022 20:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อันดับความสำคัญของเรา การสู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 Sun, 30 Oct 2022 15:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักอภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 Sat, 29 Oct 2022 21:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่แท้จริง การยินดีกับผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 Fri, 28 Oct 2022 4:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาตน รักษาผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 Thu, 06 Oct 2022 4:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดจำกัด ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 Wed, 05 Oct 2022 4:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรพยายาม ความอดทน กล้า กล้าหาญ เข้มแข็ง สู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 Mon, 03 Oct 2022 3:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ ใช้ต้นฉบับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 Fri, 30 Sep 2022 22:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรเทากิเลส ความโลภ โกรธ หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 Thu, 29 Sep 2022 0:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าของความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 Mon, 26 Sep 2022 7:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เว้นช่องไฟทางนาม มิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 Sun, 25 Sep 2022 4:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ และที่ควรอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 Sat, 24 Sep 2022 12:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์ในความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 Tue, 20 Sep 2022 15:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 Sun, 18 Sep 2022 9:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผิดพลาดในการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 Sat, 17 Sep 2022 22:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียงถูกเนื้อนาม ถูกลำดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 Wed, 14 Sep 2022 21:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์ในการกระทำความถูกความดี การทำ ใช้ มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 Mon, 12 Sep 2022 21:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ด้วยความเป็นกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 Sun, 11 Sep 2022 9:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ตั้งหลัก แก้ปัญหาได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 Sat, 10 Sep 2022 21:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่น้อมนำ ไม่นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 Fri, 09 Sep 2022 11:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำให้เป็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 Wed, 07 Sep 2022 18:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปข้อคิดธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 Mon, 05 Sep 2022 19:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางไปยังเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 Thu, 01 Sep 2022 19:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนสติ เป็นไท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 Wed, 31 Aug 2022 23:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 Tue, 30 Aug 2022 23:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมขาว ธรรมดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 Sun, 28 Aug 2022 23:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ควรทำให้สำเร็จ และให้เห็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 Fri, 26 Aug 2022 23:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 Tue, 23 Aug 2022 23:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแปลง ไม่ทำผิดไม่ทำไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 Sat, 20 Aug 2022 23:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ชนะความโลภ ความโกรธ ความหลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 Thu, 18 Aug 2022 16:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพอเหมาะตามกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 Wed, 17 Aug 2022 4:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ผูกใจติดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 Mon, 08 Aug 2022 4:08:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพอใจ พึงพอใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 Thu, 04 Aug 2022 15:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาความไม่สบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 Tue, 02 Aug 2022 11:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[นอบน้อม อ่อนน้อม สิ่งไม่ควรเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 Sat, 30 Jul 2022 20:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมประจำใจ ธรรมประจำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 Tue, 12 Jul 2022 2:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของการมีกิเลส ความไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 Mon, 11 Jul 2022 17:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 Fri, 08 Jul 2022 20:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 Thu, 07 Jul 2022 15:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 Tue, 05 Jul 2022 21:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้า อดทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 Mon, 04 Jul 2022 12:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เงื่อนไขในการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 Sun, 03 Jul 2022 10:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ การปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 Sat, 02 Jul 2022 19:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ อยู่ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 Thu, 30 Jun 2022 4:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา ไม่กระทำผิดจากเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 Wed, 29 Jun 2022 19:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 Tue, 28 Jun 2022 15:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 Mon, 27 Jun 2022 13:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพอใจ การตั้งหลัก การตั้งอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 Thu, 23 Jun 2022 5:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 Wed, 22 Jun 2022 20:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่ถูกผู้อื่นบังคับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 Tue, 21 Jun 2022 20:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 Mon, 20 Jun 2022 16:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักในการอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 Sun, 19 Jun 2022 4:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เหตุ รู้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 Sat, 18 Jun 2022 13:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 Thu, 16 Jun 2022 19:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ ช่วยเหลือ รู้ตน รู้ประมาณตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 Tue, 14 Jun 2022 16:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า มีประโยชน์ต่อขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 Mon, 13 Jun 2022 19:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ การรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 Sun, 12 Jun 2022 7:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการกระทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 Fri, 10 Jun 2022 22:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 Thu, 09 Jun 2022 14:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญญา รอบคอบ ไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 Tue, 07 Jun 2022 17:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 Mon, 06 Jun 2022 11:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอม ยอมรับ การเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 Sun, 05 Jun 2022 1:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักปรับตัว รู้ตน มีความรับผิดชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 Sat, 04 Jun 2022 18:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด การกระทำ ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 Fri, 03 Jun 2022 12:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 Thu, 02 Jun 2022 20:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่ปฏิบัติ ไม่สะสมความผิดความไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 Wed, 06 Apr 2022 3:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 Tue, 05 Apr 2022 21:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัก ตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 Mon, 04 Apr 2022 14:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของการทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 Sun, 03 Apr 2022 19:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การน้อมนำ นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 Wed, 30 Mar 2022 4:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 Wed, 30 Mar 2022 5:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้ รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 Wed, 30 Mar 2022 23:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปสิ่งไม่ควรปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 Tue, 22 Mar 2022 19:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 Wed, 16 Mar 2022 19:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 Mon, 14 Mar 2022 19:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวกลาง ๓ แนว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 Sun, 13 Mar 2022 20:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างเหตุที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 Fri, 25 Feb 2022 10:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 Thu, 24 Feb 2022 20:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 Fri, 11 Feb 2022 22:15:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 Fri, 21 Jan 2022 19:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะในการอยู่อาศัยร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 Fri, 14 Jan 2022 10:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด พูด ทำอย่างพอเหมาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 Wed, 12 Jan 2022 3:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไขให้ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 Sat, 08 Jan 2022 19:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกหลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 Thu, 30 Dec 2021 19:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเพิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 Wed, 29 Dec 2021 11:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 Wed, 22 Dec 2021 14:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 Tue, 21 Dec 2021 0:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณงามความดี ทำให้เป็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 Mon, 17 Apr 2023 9:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โมฆะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 Sun, 16 Apr 2023 10:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควร นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 Fri, 14 Apr 2023 8:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เป็นศัตรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 Wed, 12 Apr 2023 11:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ ระบบ แบบแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 Mon, 10 Apr 2023 16:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรได้ พื้นฐานของวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 Wed, 05 Apr 2023 4:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้มงวด เคร่งครัด มีวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 Tue, 04 Apr 2023 11:58:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปความสุขที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 Mon, 03 Apr 2023 4:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้ำชู ส่งเสริม สนับสนุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 Thu, 30 Mar 2023 3:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทุกข์ทรมาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 Sat, 04 Feb 2023 13:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือ ประคับประคอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 Thu, 02 Feb 2023 4:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 Wed, 01 Feb 2023 2:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี การให้ รับ การทำให้ดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 Tue, 31 Jan 2023 1:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช้ขันธ์ในทางที่ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 Mon, 30 Jan 2023 13:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกียรติ ศักดิ์ศรี ยศ ชื่อเสียง หน้าตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 Sun, 29 Jan 2023 19:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้มีวิชา การเกิดธรรมะ ธรรมฝ่ายดีงาม การเกิดทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 Sat, 28 Jan 2023 17:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาโดยการเว้น สิ่งที่ช่วยในการละหรือตัดอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 Fri, 27 Jan 2023 17:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำตนให้มีค่า มีประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 Thu, 26 Jan 2023 3:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การชดใช้กรรม ชดใช้หนี้ แก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 Tue, 20 Dec 2022 3:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 Mon, 19 Dec 2022 19:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 Sat, 17 Dec 2022 0:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่ห่วง ไม่กังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 Fri, 16 Dec 2022 1:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ทำให้ถูกให้ดีได้ สิ่งที่ทำให้ถูกให้ดีได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 Thu, 15 Dec 2022 14:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การติดค้าง แฝงอยู่ในใจ และการแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 Wed, 14 Dec 2022 20:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 Tue, 13 Dec 2022 10:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้กับทุกด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 Mon, 12 Dec 2022 21:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 Sun, 11 Dec 2022 11:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นตามจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 Thu, 27 Oct 2022 19:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรหลงใหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 Mon, 24 Oct 2022 21:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้โลกเป็นโลกที่ดี เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 Thu, 20 Oct 2022 20:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โอบอ้อม อารี รักษาจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 Wed, 19 Oct 2022 22:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรให้ถูกต้องและดีอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 Sun, 16 Oct 2022 20:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเพื่อน เป็นมิตรกับธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 Wed, 12 Oct 2022 16:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำต้นทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 Tue, 11 Oct 2022 23:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 Mon, 10 Oct 2022 17:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้มีความสุข ไม่ทุกข์ ควรทำ ไม่ควรทำ สวมบทบาทในใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 Fri, 07 Oct 2022 19:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้ความพิจารณา ทักษะ วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 Sat, 29 Apr 2023 19:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวบวก มีค่าเป็นบวกในการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 Fri, 09 Dec 2022 14:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสียของการบังคับผู้อื่น ข้อดีของการมีอิสระในความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 Thu, 24 Nov 2022 20:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พึ่งที่ระลึก หลักการพัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 Tue, 04 Oct 2022 20:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ทานอย่างไม่หวังผลตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 Fri, 29 Jul 2022 19:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วุฒิภาวะที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 Thu, 28 Jul 2022 13:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้คุณค่า ความสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 Wed, 27 Jul 2022 8:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 Sun, 24 Jul 2022 22:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้กำลังใจกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 Sat, 23 Jul 2022 19:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 Wed, 20 Jul 2022 21:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ควรมีเหลือเก็บเอาไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 Sat, 16 Jul 2022 8:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเชื่อ รับมาปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 Thu, 14 Jul 2022 21:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 Wed, 13 Jul 2022 14:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาความสามารถ พัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 Wed, 01 Jun 2022 3:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปการทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 Tue, 31 May 2022 21:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนบุคคล ส่วนรวม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 Mon, 30 May 2022 12:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำถูกทำดี ความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 Sat, 28 May 2022 21:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้คุณ แทนคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 Fri, 27 May 2022 23:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมรับความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 Thu, 26 May 2022 23:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำอย่างไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 Wed, 25 May 2022 23:16:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่อง โครงสร้าง ฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 Tue, 24 May 2022 13:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพา พึ่งพิง การนำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 Mon, 23 May 2022 19:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 Mon, 02 Aug 2021 16:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 Mon, 02 Aug 2021 15:09:51 +0700