ปัญญา Dh http://panya-dh.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับโอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2022&group=2&gblog=141 Sun, 22 May 2022 15:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พลัง กำลังในการทำถูกทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-05-2022&group=2&gblog=140 Sat, 21 May 2022 19:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=139 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่โลภ ไม่หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=139 Fri, 20 May 2022 19:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=138 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาการติดลบทางรูป นาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2022&group=2&gblog=138 Fri, 20 May 2022 19:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การประมาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2022&group=2&gblog=137 Thu, 19 May 2022 19:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2022&group=2&gblog=136 Wed, 18 May 2022 19:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2022&group=2&gblog=135 Tue, 17 May 2022 19:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2022&group=2&gblog=134 Mon, 16 May 2022 19:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2022&group=2&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2022&group=2&gblog=133 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การบำเพ็ญบารมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2022&group=2&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2022&group=2&gblog=133 Sun, 15 May 2022 19:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ลังเล ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2022&group=2&gblog=132 Sat, 14 May 2022 19:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2022&group=2&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2022&group=2&gblog=131 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การลงทุนการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2022&group=2&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2022&group=2&gblog=131 Fri, 13 May 2022 19:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2022&group=2&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2022&group=2&gblog=130 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การลงทุน ทำกำไรทางธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2022&group=2&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2022&group=2&gblog=130 Thu, 12 May 2022 19:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2022&group=2&gblog=129 Wed, 11 May 2022 19:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางใจเป็นกลาง วางเฉย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2022&group=2&gblog=128 Tue, 10 May 2022 19:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดจำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2022&group=2&gblog=127 Mon, 09 May 2022 19:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงใจ ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2022&group=2&gblog=126 Sat, 07 May 2022 19:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไตร่ตรอง ความพิจารณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2022&group=2&gblog=125 Fri, 06 May 2022 19:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักการแก้ไข ปรับปรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2022&group=2&gblog=124 Thu, 05 May 2022 19:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การออกจากสิ่งที่กำลังทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2022&group=2&gblog=123 Wed, 04 May 2022 19:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2022&group=2&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2022&group=2&gblog=122 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2022&group=2&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2022&group=2&gblog=122 Tue, 03 May 2022 19:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2022&group=2&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2022&group=2&gblog=121 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เสมอต้นเสมอปลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2022&group=2&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2022&group=2&gblog=121 Mon, 02 May 2022 19:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2022&group=2&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2022&group=2&gblog=120 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2022&group=2&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2022&group=2&gblog=120 Sun, 01 May 2022 19:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีเหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2022&group=2&gblog=119 Sat, 30 Apr 2022 19:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2022&group=2&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2022&group=2&gblog=118 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2022&group=2&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2022&group=2&gblog=118 Fri, 29 Apr 2022 19:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2022&group=2&gblog=117 Thu, 28 Apr 2022 19:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนประกอบของทุกสิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2022&group=2&gblog=115 Wed, 27 Apr 2022 19:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวบวก แนวกลาง แนวลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2022&group=2&gblog=114 Tue, 26 Apr 2022 19:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2022&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2022&group=2&gblog=113 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คะแนนของความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2022&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2022&group=2&gblog=113 Mon, 25 Apr 2022 19:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียร พยายาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2022&group=2&gblog=112 Sun, 24 Apr 2022 19:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือก อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2022&group=2&gblog=111 Sat, 23 Apr 2022 13:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2022&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2022&group=2&gblog=110 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2022&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2022&group=2&gblog=110 Fri, 22 Apr 2022 19:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวังผลตอบแทนหรือหวังสิ่งตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 Thu, 21 Apr 2022 19:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2022&group=2&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2022&group=2&gblog=108 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2022&group=2&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2022&group=2&gblog=108 Wed, 20 Apr 2022 3:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงใจ พลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 Tue, 19 Apr 2022 19:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 Mon, 18 Apr 2022 19:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ ๔ จุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 Sun, 17 Apr 2022 19:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฟื้นคืน นำมาใช้ต่อ กู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 Sat, 16 Apr 2022 19:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ แบ่งปัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 Thu, 14 Apr 2022 19:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 Wed, 13 Apr 2022 19:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ควรเติม ไม่ควรกู้คืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 Mon, 11 Apr 2022 19:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่กระทำผิดจากเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 Wed, 29 Jun 2022 4:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 Tue, 28 Jun 2022 0:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 Mon, 27 Jun 2022 13:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพอใจ การตั้งหลัก การตั้งอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 Thu, 23 Jun 2022 13:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 Wed, 22 Jun 2022 2:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่ถูกผู้อื่นบังคับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 Tue, 21 Jun 2022 19:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 Mon, 20 Jun 2022 15:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาในการอยู่ หลักในการอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 Sun, 19 Jun 2022 10:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เหตุ รู้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 Sat, 18 Jun 2022 13:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 Thu, 16 Jun 2022 10:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ ช่วยเหลือ รู้ตน รู้ประมาณตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 Tue, 14 Jun 2022 16:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า มีประโยชน์ต่อขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 Mon, 13 Jun 2022 6:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ การรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 Sun, 12 Jun 2022 14:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควรหรือการแก้ปัญหาตรงเหตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 Fri, 10 Jun 2022 13:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 Thu, 09 Jun 2022 14:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 Wed, 08 Jun 2022 21:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญญา รอบคอบ ไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 Tue, 07 Jun 2022 17:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 Mon, 06 Jun 2022 14:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอม ยอมรับ การเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 Sun, 05 Jun 2022 12:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักการปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 Sat, 04 Jun 2022 3:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด การกระทำ ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 Fri, 03 Jun 2022 12:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 Thu, 02 Jun 2022 12:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2022&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2022&group=2&gblog=98 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีศีล สติ สมาธิ ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2022&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2022&group=2&gblog=98 Sat, 09 Apr 2022 19:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2022&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2022&group=2&gblog=96 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีวุฒิภาวะที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2022&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2022&group=2&gblog=96 Thu, 07 Apr 2022 19:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่ปฏิบัติ ไม่สะสมความผิดความไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 Wed, 06 Apr 2022 19:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 Tue, 05 Apr 2022 21:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัก ตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 Mon, 04 Apr 2022 19:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของการทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 Sun, 03 Apr 2022 19:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การน้อมนำ นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 Wed, 30 Mar 2022 19:36:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=89 Wed, 30 Mar 2022 19:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้ รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=88 Wed, 30 Mar 2022 19:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2022&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2022&group=2&gblog=87 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนหนทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2022&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2022&group=2&gblog=87 Mon, 28 Mar 2022 19:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปสิ่งไม่ควรปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-03-2022&group=2&gblog=86 Tue, 22 Mar 2022 19:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2022&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2022&group=2&gblog=84 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พยุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2022&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2022&group=2&gblog=84 Thu, 17 Mar 2022 19:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2022&group=2&gblog=83 Wed, 16 Mar 2022 19:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2022&group=2&gblog=82 Mon, 14 Mar 2022 19:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวกลาง ๓ แนว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2022&group=2&gblog=81 Sun, 13 Mar 2022 19:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างเหตุที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2022&group=2&gblog=79 Fri, 25 Feb 2022 17:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2022&group=2&gblog=78 Thu, 24 Feb 2022 20:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2022&group=2&gblog=77 Fri, 11 Feb 2022 19:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2022&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2022&group=2&gblog=76 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทันรูป นาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2022&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2022&group=2&gblog=76 Wed, 09 Feb 2022 19:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2022&group=2&gblog=74 Fri, 21 Jan 2022 19:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2022&group=2&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2022&group=2&gblog=73 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศล อกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2022&group=2&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2022&group=2&gblog=73 Wed, 19 Jan 2022 19:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะในการอยู่อาศัยร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2022&group=2&gblog=72 Fri, 14 Jan 2022 10:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด พูด ทำอย่างพอเหมาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 Wed, 12 Jan 2022 19:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไขให้ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 Sat, 08 Jan 2022 19:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=68 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับการบังคับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=68 Sat, 08 Jan 2022 19:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2022&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2022&group=2&gblog=67 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่กับธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2022&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2022&group=2&gblog=67 Fri, 07 Jan 2022 19:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2022&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2022&group=2&gblog=66 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้ ด้วยทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2022&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2022&group=2&gblog=66 Mon, 03 Jan 2022 19:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2022&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2022&group=2&gblog=65 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2022&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2022&group=2&gblog=65 Sun, 02 Jan 2022 19:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-12-2021&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-12-2021&group=2&gblog=64 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-12-2021&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-12-2021&group=2&gblog=64 Fri, 31 Dec 2021 19:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกหลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 Thu, 30 Dec 2021 19:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเติม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 Wed, 29 Dec 2021 19:14:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2021&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2021&group=2&gblog=59 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2021&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2021&group=2&gblog=59 Tue, 28 Dec 2021 19:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-12-2021&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-12-2021&group=2&gblog=56 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดบวก ไม่คิดลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-12-2021&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-12-2021&group=2&gblog=56 Thu, 23 Dec 2021 19:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=55 Wed, 22 Dec 2021 16:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 Tue, 21 Dec 2021 19:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติ สะสมความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 Fri, 19 Nov 2021 19:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2021&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2021&group=2&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความเป็นมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2021&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2021&group=2&gblog=34 Sun, 24 Oct 2021 19:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2021&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2021&group=2&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2021&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2021&group=2&gblog=29 Wed, 13 Oct 2021 19:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=8&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=8&gblog=1 Mon, 27 Jun 2022 20:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโคดม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=4 Wed, 29 Dec 2021 16:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเมตไตรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=7&gblog=3 Wed, 29 Dec 2021 16:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนามพระพุทธเจ้าในอดีต ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=2 Sun, 26 Jun 2022 8:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนามพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2022&group=7&gblog=1 Sun, 26 Jun 2022 16:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาความสามารถ พัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 Wed, 01 Jun 2022 3:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักในการอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 Tue, 31 May 2022 14:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนบุคคล ส่วนรวม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 Mon, 30 May 2022 12:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำถูกทำดี ความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 Sat, 28 May 2022 21:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้คุณ แทนคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 Fri, 27 May 2022 20:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมรับความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 Thu, 26 May 2022 20:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทันปัญหา การกระทำอย่างไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 Wed, 25 May 2022 20:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่อง โครงสร้าง ฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 Tue, 24 May 2022 13:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพา พึ่งพิง การนำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 Mon, 23 May 2022 13:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=3 Mon, 02 Aug 2021 14:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=1 Mon, 02 Aug 2021 23:29:05 +0700