ปัญญา Dh http://panya-dh.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2024&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2024&group=34&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูก อธิษฐาน ชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2024&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2024&group=34&gblog=10 Sat, 20 Jul 2024 9:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2024&group=30&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2024&group=30&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2024&group=30&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2024&group=30&gblog=41 Sun, 07 Jul 2024 21:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2024&group=30&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2024&group=30&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกใช้ การใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2024&group=30&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2024&group=30&gblog=40 Sat, 06 Jul 2024 0:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2024&group=30&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2024&group=30&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ผ่านเกณฑ์ รู้จักหยุด รู้จักพอ รู้จักยับยั้ง รู้จักพัก รู้จักออกจาก เข้มแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2024&group=30&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2024&group=30&gblog=39 Fri, 05 Jul 2024 5:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2024&group=30&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2024&group=30&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อิสระที่ไม่ควรมี ไม่ควรปฏิบัติ อิสระที่ควรมี ควรปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2024&group=30&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2024&group=30&gblog=38 Tue, 02 Jul 2024 14:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2024&group=30&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2024&group=30&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงบันดาลใจ ทักษะการมีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2024&group=30&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2024&group=30&gblog=37 Sun, 30 Jun 2024 11:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2024&group=30&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2024&group=30&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่แทรกแซงขันธ์ การเกิดอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2024&group=30&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2024&group=30&gblog=36 Sat, 29 Jun 2024 23:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2024&group=30&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2024&group=30&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนาดของขันธ์ แรงขันธ์ เนื้อขันธ์ เชื่อมต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2024&group=30&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2024&group=30&gblog=35 Wed, 26 Jun 2024 15:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2024&group=30&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2024&group=30&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิด ควบคุมขันธ์ กางออกมาดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2024&group=30&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2024&group=30&gblog=34 Sun, 23 Jun 2024 16:08:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2024&group=30&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2024&group=30&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของวิชา สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2024&group=30&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2024&group=30&gblog=33 Wed, 19 Jun 2024 16:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2024&group=30&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2024&group=30&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติถูกกฎ โลกที่ควรเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2024&group=30&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2024&group=30&gblog=32 Sun, 16 Jun 2024 16:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2024&group=30&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2024&group=30&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อคติ ๔ ไม่กลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2024&group=30&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2024&group=30&gblog=31 Sat, 15 Jun 2024 1:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2024&group=30&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2024&group=30&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านกระบวนการของขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2024&group=30&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2024&group=30&gblog=30 Fri, 14 Jun 2024 20:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2024&group=30&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2024&group=30&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะอธรรม กิเลส เกี่ยวกับอธรรม กิเลส ไม่ควรกู้หรือผ่อนรูปนามแบบผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2024&group=30&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2024&group=30&gblog=29 Thu, 13 Jun 2024 20:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2024&group=30&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2024&group=30&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีพลัง เติมพลัง สิ่งที่ทำให้ถูกต้องให้ดีได้ สิ่งที่ทำให้ผิดให้ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2024&group=30&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2024&group=30&gblog=28 Tue, 11 Jun 2024 20:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2024&group=30&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2024&group=30&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุของการทำ สิ่งที่ทำให้ปิด ไม่มี อยู่ไม่ได้ สิ่งที่ทำให้เปิด มี อยู่ได้ ถูกดีอยู่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2024&group=30&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2024&group=30&gblog=27 Mon, 10 Jun 2024 6:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2024&group=30&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2024&group=30&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรเสพติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2024&group=30&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2024&group=30&gblog=26 Sun, 09 Jun 2024 20:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2024&group=30&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2024&group=30&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2024&group=30&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2024&group=30&gblog=25 Sat, 08 Jun 2024 3:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2024&group=30&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2024&group=30&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2024&group=30&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2024&group=30&gblog=24 Thu, 06 Jun 2024 5:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2024&group=30&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2024&group=30&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ประมาท ไม่ติด ไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น พึ่ง พึ่งพา ใช้ คิด ปฏิบัติธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2024&group=30&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2024&group=30&gblog=23 Mon, 03 Jun 2024 20:45:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2024&group=30&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2024&group=30&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืนยันตัวตนของเรา การอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2024&group=30&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2024&group=30&gblog=22 Sun, 02 Jun 2024 20:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2024&group=30&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2024&group=30&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดจำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2024&group=30&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2024&group=30&gblog=21 Sat, 01 Jun 2024 20:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2024&group=30&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2024&group=30&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาดทุน กำไร อดทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2024&group=30&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2024&group=30&gblog=20 Fri, 31 May 2024 20:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2024&group=30&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2024&group=30&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ธรรมะชนะ ทิศทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2024&group=30&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2024&group=30&gblog=19 Sun, 26 May 2024 20:44:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2024&group=30&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2024&group=30&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกตน ไม่ใช้การบังคับผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2024&group=30&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2024&group=30&gblog=18 Fri, 24 May 2024 20:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2024&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2024&group=30&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ทานที่เป็นนาม การหา เรียง ทำ สร้าง ความอยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2024&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2024&group=30&gblog=17 Mon, 20 May 2024 20:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=30&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=30&gblog=16 Sun, 19 May 2024 20:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2024&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2024&group=30&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมสัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2024&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2024&group=30&gblog=15 Thu, 16 May 2024 20:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2024&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2024&group=30&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิสัยทัศน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2024&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2024&group=30&gblog=14 Tue, 14 May 2024 20:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2024&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2024&group=30&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณของวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2024&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2024&group=30&gblog=13 Mon, 13 May 2024 11:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2024&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2024&group=30&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้สำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2024&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2024&group=30&gblog=12 Sun, 12 May 2024 2:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2024&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2024&group=30&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิงโอกาส มีอย่างเป็นปกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2024&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2024&group=30&gblog=11 Fri, 29 Mar 2024 17:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2024&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2024&group=30&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หมายเอาไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2024&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2024&group=30&gblog=10 Mon, 25 Mar 2024 4:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2024&group=28&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2024&group=28&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาพการณ์ในปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2024&group=28&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2024&group=28&gblog=40 Thu, 09 May 2024 4:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2024&group=28&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2024&group=28&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหาเมื่อเจออุปสรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2024&group=28&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-05-2024&group=28&gblog=39 Tue, 07 May 2024 18:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2024&group=28&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2024&group=28&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2024&group=28&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-05-2024&group=28&gblog=38 Sat, 04 May 2024 16:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2024&group=28&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2024&group=28&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การน้อมนำ นำพา ช่วยเหลือ สนับสนุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2024&group=28&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2024&group=28&gblog=37 Fri, 03 May 2024 3:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2024&group=28&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2024&group=28&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เปื้อน ตั้งหลัก แก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2024&group=28&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2024&group=28&gblog=36 Tue, 30 Apr 2024 6:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2024&group=28&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2024&group=28&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2024&group=28&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2024&group=28&gblog=35 Mon, 29 Apr 2024 19:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2024&group=28&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2024&group=28&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกความดีเพียงพอ สร้างกำลังใจ มีคุณภาพ เจริญ รุ่งเรือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2024&group=28&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-04-2024&group=28&gblog=34 Wed, 24 Apr 2024 13:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=33 Tue, 23 Apr 2024 13:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบคำถาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-04-2024&group=28&gblog=32 Tue, 23 Apr 2024 22:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2024&group=28&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2024&group=28&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2024&group=28&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-04-2024&group=28&gblog=31 Mon, 22 Apr 2024 13:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2024&group=28&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2024&group=28&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรปฏิบัติ สาเหตุของปัญหาและความทุกข์ การเก็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2024&group=28&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2024&group=28&gblog=30 Sun, 21 Apr 2024 21:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2024&group=28&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2024&group=28&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎของธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2024&group=28&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2024&group=28&gblog=29 Sat, 20 Apr 2024 4:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2024&group=28&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2024&group=28&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นขันธ์ที่มีคุณค่า แบ่งเวลา คุณค่าของสิ่งต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2024&group=28&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2024&group=28&gblog=28 Fri, 19 Apr 2024 13:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2024&group=28&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2024&group=28&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2024&group=28&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2024&group=28&gblog=27 Thu, 18 Apr 2024 19:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2024&group=28&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2024&group=28&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหา เติมความมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2024&group=28&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2024&group=28&gblog=26 Tue, 16 Apr 2024 15:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2024&group=28&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2024&group=28&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมให้ความมี เติมให้ความไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2024&group=28&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2024&group=28&gblog=25 Sun, 14 Apr 2024 2:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2024&group=28&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2024&group=28&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยาก อยากได้ กฎที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2024&group=28&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2024&group=28&gblog=24 Fri, 12 Apr 2024 2:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2024&group=28&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2024&group=28&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติรูป สมบัตินามที่ถูกรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2024&group=28&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2024&group=28&gblog=23 Wed, 10 Apr 2024 2:57:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-04-2024&group=28&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-04-2024&group=28&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรก่อแผลหรือก่อแผลเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-04-2024&group=28&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-04-2024&group=28&gblog=22 Mon, 08 Apr 2024 2:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2024&group=28&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2024&group=28&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้คะแนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2024&group=28&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-04-2024&group=28&gblog=21 Sun, 07 Apr 2024 2:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2024&group=28&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2024&group=28&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุจริต สุจริต สิ่งที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2024&group=28&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2024&group=28&gblog=20 Fri, 23 Feb 2024 5:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-02-2024&group=28&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-02-2024&group=28&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมเต็ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-02-2024&group=28&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-02-2024&group=28&gblog=19 Thu, 22 Feb 2024 5:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2024&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2024&group=28&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดสินใจ ตัดสินใจเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2024&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2024&group=28&gblog=18 Wed, 21 Feb 2024 2:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2024&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2024&group=28&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2024&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2024&group=28&gblog=17 Sun, 18 Feb 2024 5:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2024&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2024&group=28&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวของความสุข กำไรรูป นาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2024&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2024&group=28&gblog=16 Wed, 14 Feb 2024 10:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2024&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2024&group=28&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามและวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2024&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2024&group=28&gblog=15 Tue, 13 Feb 2024 17:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-02-2024&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-02-2024&group=28&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดทาง หน่วยต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-02-2024&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-02-2024&group=28&gblog=14 Mon, 12 Feb 2024 3:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2024&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2024&group=28&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขและรูปธาตุ นามธาตุ ธรรม การใช้และรูปธาตุ นามธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2024&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2024&group=28&gblog=13 Sun, 11 Feb 2024 5:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2024&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2024&group=28&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งควรทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2024&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2024&group=28&gblog=12 Sat, 10 Feb 2024 0:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2024&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2024&group=28&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2024&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2024&group=28&gblog=11 Fri, 09 Feb 2024 0:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2024&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2024&group=28&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สวยงาม มีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2024&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2024&group=28&gblog=10 Tue, 06 Feb 2024 17:08:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-01-2024&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-01-2024&group=27&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำเป็นการดี ความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-01-2024&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-01-2024&group=27&gblog=41 Thu, 18 Jan 2024 5:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2024&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2024&group=27&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้อธรรม รู้กิเลส รู้ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2024&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2024&group=27&gblog=40 Wed, 17 Jan 2024 3:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2024&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2024&group=27&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุของปัญหา เจตนา ตั้งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2024&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2024&group=27&gblog=39 Tue, 16 Jan 2024 3:06:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2024&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2024&group=27&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2024&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2024&group=27&gblog=38 Mon, 15 Jan 2024 10:08:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2024&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2024&group=27&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรใช้อธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2024&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2024&group=27&gblog=37 Sat, 13 Jan 2024 19:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2024&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2024&group=27&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ง่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2024&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2024&group=27&gblog=36 Fri, 12 Jan 2024 3:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2024&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2024&group=27&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมดุลการบังคับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2024&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2024&group=27&gblog=35 Thu, 11 Jan 2024 14:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2024&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2024&group=27&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของความสุข แก้ปัญหาการคิด ปฏิบัติธรรมะ ความถูกความดีแล้วทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2024&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2024&group=27&gblog=34 Wed, 10 Jan 2024 3:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2024&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2024&group=27&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักวางเฉย รู้จักหยุด รู้จักยับยั้ง รู้จักพัก รู้จักออกจาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2024&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2024&group=27&gblog=33 Tue, 09 Jan 2024 3:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2024&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2024&group=27&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจที่งดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2024&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2024&group=27&gblog=32 Mon, 08 Jan 2024 17:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2024&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2024&group=27&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คาดหวัง มุ่งมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2024&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2024&group=27&gblog=31 Sun, 07 Jan 2024 3:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2024&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2024&group=27&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดธรรมะ จุดประสงค์ของธรรมะ การอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2024&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2024&group=27&gblog=30 Sat, 06 Jan 2024 3:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2024&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2024&group=27&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยัน เอาชนะใจตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2024&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2024&group=27&gblog=29 Fri, 05 Jan 2024 3:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2024&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2024&group=27&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความสุข สงบ มีธรรมะให้เพียงพอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2024&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2024&group=27&gblog=28 Thu, 04 Jan 2024 3:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2024&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2024&group=27&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาพที่พอเหมาะกับขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2024&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2024&group=27&gblog=27 Wed, 03 Jan 2024 3:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2024&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2024&group=27&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ลอดช่องโหว่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2024&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-01-2024&group=27&gblog=26 Tue, 02 Jan 2024 3:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2023&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2023&group=27&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[นำกลับมาใช้ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2023&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2023&group=27&gblog=25 Fri, 29 Dec 2023 2:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2023&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2023&group=27&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สะท้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2023&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2023&group=27&gblog=24 Thu, 28 Dec 2023 2:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-12-2023&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-12-2023&group=27&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควร หลักธรรม จิตสำนึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-12-2023&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-12-2023&group=27&gblog=23 Mon, 18 Dec 2023 5:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2023&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2023&group=27&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำถูกทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2023&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2023&group=27&gblog=22 Wed, 13 Dec 2023 17:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2023&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2023&group=27&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตัดอธรรม ตัดกิเลส ฝึกสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2023&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2023&group=27&gblog=21 Mon, 11 Dec 2023 2:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2023&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2023&group=27&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ธรรมะ การลงเอยด้วยธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2023&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2023&group=27&gblog=20 Mon, 04 Dec 2023 2:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2023&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2023&group=27&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟุ้งซ่าน กระสับกระส่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2023&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2023&group=27&gblog=19 Sun, 03 Dec 2023 2:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2023&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2023&group=27&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ในระบบ ให้ความสำคัญจิตใจ ขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2023&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2023&group=27&gblog=18 Thu, 30 Nov 2023 2:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-11-2023&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-11-2023&group=27&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อธรรม กิเลสที่แฝงซ่อนอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-11-2023&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-11-2023&group=27&gblog=17 Wed, 29 Nov 2023 5:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2023&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2023&group=27&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายในการอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2023&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2023&group=27&gblog=16 Tue, 28 Nov 2023 2:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2023&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2023&group=27&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2023&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2023&group=27&gblog=15 Mon, 27 Nov 2023 2:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2023&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2023&group=27&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2023&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2023&group=27&gblog=14 Sun, 26 Nov 2023 2:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2023&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2023&group=27&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2023&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2023&group=27&gblog=13 Sat, 25 Nov 2023 2:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-11-2023&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-11-2023&group=27&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-11-2023&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-11-2023&group=27&gblog=12 Sat, 18 Nov 2023 5:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2023&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2023&group=27&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2023&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2023&group=27&gblog=11 Tue, 14 Nov 2023 14:30:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2023&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2023&group=27&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดประสงค์ อยู่ในแนวบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2023&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2023&group=27&gblog=10 Sat, 11 Nov 2023 4:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=151 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-12-2021&group=2&gblog=151 Wed, 22 Dec 2021 19:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=150 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=150 Mon, 02 Aug 2021 23:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=149 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2021&group=2&gblog=149 Mon, 02 Aug 2021 0:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=148 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=148 Mon, 16 Oct 2023 2:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=147 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=147 Mon, 16 Oct 2023 2:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=146 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ไปเพื่อให้ได้รับทางธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=2&gblog=146 Mon, 16 Oct 2023 2:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-10-2022&group=2&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-10-2022&group=2&gblog=145 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-10-2022&group=2&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-10-2022&group=2&gblog=145 Sun, 02 Oct 2022 21:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่กับธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2022&group=2&gblog=144 Sun, 04 Sep 2022 1:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับการบังคับ ควบคุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2022&group=2&gblog=143 Sat, 03 Sep 2022 2:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หนทางที่ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2022&group=2&gblog=142 Mon, 22 Aug 2022 2:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2023&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2023&group=21&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความสุขอย่างถูกต้อง และทางที่ไปข้างหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2023&group=21&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2023&group=21&gblog=41 Fri, 27 Oct 2023 7:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-10-2023&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-10-2023&group=21&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อันดับความสำคัญสูงสุดของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-10-2023&group=21&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-10-2023&group=21&gblog=40 Wed, 25 Oct 2023 19:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-10-2023&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-10-2023&group=21&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใฝ่และปฏิบัติในความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-10-2023&group=21&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-10-2023&group=21&gblog=39 Mon, 23 Oct 2023 10:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2023&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2023&group=21&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหามีแรง มีพลัง มีกำลังไม่พอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2023&group=21&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2023&group=21&gblog=38 Fri, 20 Oct 2023 5:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-10-2023&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-10-2023&group=21&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหา ทำให้สงบสุข เรียบร้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-10-2023&group=21&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-10-2023&group=21&gblog=37 Wed, 18 Oct 2023 5:51:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-10-2023&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-10-2023&group=21&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของความตรง ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-10-2023&group=21&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-10-2023&group=21&gblog=36 Tue, 17 Oct 2023 2:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-10-2023&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-10-2023&group=21&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-10-2023&group=21&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-10-2023&group=21&gblog=35 Sat, 14 Oct 2023 2:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2023&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2023&group=21&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กระจายธรรมะ เข้าหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2023&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-10-2023&group=21&gblog=34 Fri, 13 Oct 2023 2:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2023&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2023&group=21&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางที่ไปข้างหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2023&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2023&group=21&gblog=33 Wed, 11 Oct 2023 2:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-10-2023&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-10-2023&group=21&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-10-2023&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-10-2023&group=21&gblog=32 Mon, 09 Oct 2023 19:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-10-2023&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-10-2023&group=21&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมใจ สมปรารถนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-10-2023&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-10-2023&group=21&gblog=31 Sun, 08 Oct 2023 2:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2023&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2023&group=21&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้เป็นปกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2023&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2023&group=21&gblog=30 Fri, 06 Oct 2023 2:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2023&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2023&group=21&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจเสียหาย รักษาจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2023&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2023&group=21&gblog=29 Wed, 04 Oct 2023 2:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2023&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2023&group=21&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมี ใช้ทักษะ วิชา ไม่รับสิ่งตอบแทนจากอธรรมหรือกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2023&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2023&group=21&gblog=28 Sat, 30 Sep 2023 5:50:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2023&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2023&group=21&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลงความสุขหรือสิ่งที่ได้รับ เนื้อของสิ่งที่ได้รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2023&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2023&group=21&gblog=27 Fri, 29 Sep 2023 2:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-09-2023&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-09-2023&group=21&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-09-2023&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-09-2023&group=21&gblog=26 Thu, 28 Sep 2023 21:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2023&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2023&group=21&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2023&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2023&group=21&gblog=25 Tue, 26 Sep 2023 5:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2023&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2023&group=21&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือน แก้ปัญหา ถูกดี ผิดไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2023&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2023&group=21&gblog=24 Mon, 25 Sep 2023 21:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2023&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2023&group=21&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตที่ปกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2023&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2023&group=21&gblog=23 Sun, 24 Sep 2023 2:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-09-2023&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-09-2023&group=21&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมแห่งชัยชนะ ธรรมวิจัย ความผ่อนคลาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่เครียด ปีติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-09-2023&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-09-2023&group=21&gblog=22 Fri, 22 Sep 2023 1:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2023&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2023&group=21&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวติดลบ แนวกลาง แนวติดบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2023&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2023&group=21&gblog=20 Wed, 20 Sep 2023 1:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-09-2023&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-09-2023&group=21&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-09-2023&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-09-2023&group=21&gblog=19 Tue, 19 Sep 2023 1:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2023&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2023&group=21&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกต้องดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2023&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2023&group=21&gblog=18 Sun, 17 Sep 2023 1:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-09-2023&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-09-2023&group=21&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการแยกแยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-09-2023&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-09-2023&group=21&gblog=17 Fri, 15 Sep 2023 5:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2023&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2023&group=21&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ภายในเวลาที่จำกัด โอกาสที่จำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2023&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2023&group=21&gblog=16 Tue, 12 Sep 2023 2:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2023&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2023&group=21&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แยกแยะ ขีดจำกัดในเวลาต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2023&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2023&group=21&gblog=15 Sun, 10 Sep 2023 2:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2023&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2023&group=21&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสรรคต่อความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2023&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2023&group=21&gblog=14 Sat, 09 Sep 2023 12:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-09-2023&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-09-2023&group=21&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-09-2023&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-09-2023&group=21&gblog=13 Fri, 08 Sep 2023 2:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2023&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2023&group=21&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ชนะ พัฒนาตนเองเพื่อชนะ รักษา กู้คืนกลับมา การอยู่ที่ดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2023&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-09-2023&group=21&gblog=12 Mon, 04 Sep 2023 5:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2023&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2023&group=21&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา วิชา ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2023&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-09-2023&group=21&gblog=11 Sun, 03 Sep 2023 1:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2023&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2023&group=21&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูก ความจริง เจตนา การกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2023&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2023&group=21&gblog=10 Fri, 01 Sep 2023 1:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวังผลตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2022&group=2&gblog=109 Thu, 21 Apr 2022 3:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงใจ พลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2022&group=2&gblog=107 Tue, 19 Apr 2022 9:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2022&group=2&gblog=105 Mon, 18 Apr 2022 1:42:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ ๔ จุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2022&group=2&gblog=104 Sun, 17 Apr 2022 9:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฟื้นคืน นำมาใช้ต่อ กู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2022&group=2&gblog=103 Sat, 16 Apr 2022 3:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ แบ่งปัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2022&group=2&gblog=102 Thu, 14 Apr 2022 22:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-04-2022&group=2&gblog=101 Wed, 13 Apr 2022 16:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ควรเพิ่ม ไม่ควรกู้คืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-04-2022&group=2&gblog=100 Mon, 11 Apr 2022 16:32:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สดใส ร่าเริง เบิกบาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2023&group=18&gblog=40 Tue, 06 Jun 2023 5:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดอธรรมให้ขาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2023&group=18&gblog=39 Mon, 05 Jun 2023 5:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาเป็นทุกข์เนื่องจากการทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2023&group=18&gblog=38 Sun, 04 Jun 2023 1:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งสำคัญ การปฏิบัติธรรมฝ่ายดีงาม ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2023&group=18&gblog=37 Sat, 03 Jun 2023 1:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายของการทำ สะสมความซื่อสัตย์ สุจริต กฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2023&group=18&gblog=36 Tue, 30 May 2023 1:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสำเร็จความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-05-2023&group=18&gblog=35 Mon, 29 May 2023 1:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคด ความตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2023&group=18&gblog=34 Sun, 28 May 2023 1:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมะ ไม่ปฏิบัติอธรรมทั้งทางรูปหรือทางนาม หลักปฏิบัติที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2023&group=18&gblog=33 Sat, 27 May 2023 1:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีอิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2023&group=18&gblog=32 Fri, 26 May 2023 1:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ได้เปล่า อธรรมหลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2023&group=18&gblog=31 Thu, 25 May 2023 1:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ในการอยู่ สรุปสิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-05-2023&group=18&gblog=30 Mon, 22 May 2023 5:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ประพฤติผิด ไม่หลง ไม่มัวเมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-05-2023&group=18&gblog=29 Sat, 20 May 2023 5:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ทุจริต ๓ สุจริต ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2023&group=18&gblog=28 Fri, 19 May 2023 1:39:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญ ก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-05-2023&group=18&gblog=27 Thu, 18 May 2023 1:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับธรรมะ ไกลจากอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-05-2023&group=18&gblog=26 Wed, 17 May 2023 1:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้ไม่มีแรงใจในการทำผิด ทำให้มีแรงใจในการทำถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-05-2023&group=18&gblog=25 Tue, 16 May 2023 1:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาในความมี ความไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2023&group=18&gblog=24 Mon, 15 May 2023 1:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหาและสลัดคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2023&group=18&gblog=23 Sat, 13 May 2023 1:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาอธรรม แก้ปัญหาไม่รับรู้ คิดไม่ออก ไม่รอบคอบ ไม่ถี่ถ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2023&group=18&gblog=22 Fri, 12 May 2023 1:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สมดุลธรรมชาติของขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-05-2023&group=18&gblog=21 Thu, 11 May 2023 1:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอมอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-05-2023&group=18&gblog=20 Wed, 10 May 2023 1:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมความสมดุลธรรมชาติ วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-05-2023&group=18&gblog=19 Tue, 09 May 2023 5:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรมีในการอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2023&group=18&gblog=18 Fri, 05 May 2023 20:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายใจ ความพอดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2023&group=18&gblog=17 Wed, 03 May 2023 12:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ของดี ของไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2023&group=18&gblog=16 Mon, 01 May 2023 1:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสำหรับควบคุมตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-04-2023&group=18&gblog=15 Sun, 30 Apr 2023 1:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อุดหนุน ส่งเสริม ดีต่อใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-04-2023&group=18&gblog=14 Fri, 28 Apr 2023 1:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่ควรมี ความสุขสูงสุด มองกลาง มองบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2023&group=18&gblog=13 Thu, 27 Apr 2023 1:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โล่ง รับรู้ได้ จับได้ คิดออก ทำได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2023&group=18&gblog=12 Wed, 26 Apr 2023 1:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งเสริมกัน มอง กระทำด้วยวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-04-2023&group=18&gblog=11 Tue, 25 Apr 2023 1:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2023&group=18&gblog=10 Thu, 20 Apr 2023 15:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2023&group=15&gblog=40 Wed, 29 Mar 2023 1:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2023&group=15&gblog=39 Mon, 27 Mar 2023 1:45:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบกลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2023&group=15&gblog=38 Sun, 26 Mar 2023 1:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดดี ฐาน หล่อเลี้ยงในการอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2023&group=15&gblog=37 Fri, 17 Mar 2023 5:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือก ความมี การมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2023&group=15&gblog=36 Thu, 16 Mar 2023 1:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดอธรรม การหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-03-2023&group=15&gblog=35 Tue, 14 Mar 2023 1:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปส่วนที่ดี การรู้ว่าเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2023&group=15&gblog=34 Mon, 13 Mar 2023 1:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสติ รู้ตัว รับรู้ การถูกโจมตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2023&group=15&gblog=33 Sun, 12 Mar 2023 1:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่พึ่งพิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2023&group=15&gblog=32 Fri, 10 Mar 2023 1:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสละไม่รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2023&group=15&gblog=31 Thu, 09 Mar 2023 1:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติความถูกต้องความดี สติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-03-2023&group=15&gblog=30 Sun, 05 Mar 2023 1:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-03-2023&group=15&gblog=29 Sat, 04 Mar 2023 1:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้เนื้อขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-03-2023&group=15&gblog=28 Thu, 02 Mar 2023 1:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสนใจ ความปรารถนา เป้าหมายที่ควร สิ่งที่ควรเอาชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-02-2023&group=15&gblog=27 Tue, 28 Feb 2023 1:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดวิชาที่ผิดที่ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-02-2023&group=15&gblog=26 Sun, 26 Feb 2023 1:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติสบายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-02-2023&group=15&gblog=25 Sat, 25 Feb 2023 1:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเกี่ยวกับรูป นาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2023&group=15&gblog=24 Fri, 24 Feb 2023 1:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดดี พูดดี ทำดี และไม่ควรเอา ไม่ควรใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-02-2023&group=15&gblog=23 Thu, 23 Feb 2023 13:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-02-2023&group=15&gblog=22 Tue, 21 Feb 2023 1:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพาภายในขันธ์หรือภายนอกขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2023&group=15&gblog=21 Sun, 19 Feb 2023 1:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงผลักดัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-02-2023&group=15&gblog=20 Fri, 17 Feb 2023 1:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดถือความถูกต้องความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-02-2023&group=15&gblog=19 Wed, 15 Feb 2023 1:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา ปรุงแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-02-2023&group=15&gblog=18 Tue, 14 Feb 2023 1:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาภายในขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-02-2023&group=15&gblog=17 Mon, 13 Feb 2023 1:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีมูลค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-02-2023&group=15&gblog=16 Sat, 11 Feb 2023 1:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับโลกที่เป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-02-2023&group=15&gblog=15 Fri, 10 Feb 2023 1:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังบวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-02-2023&group=15&gblog=14 Thu, 09 Feb 2023 1:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลางทางรูป ทางนาม การไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-02-2023&group=15&gblog=13 Wed, 08 Feb 2023 1:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า มีประโยชน์ ไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-02-2023&group=15&gblog=12 Tue, 07 Feb 2023 1:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความเป็นกลาง มีความเป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-02-2023&group=15&gblog=11 Mon, 06 Feb 2023 15:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ ชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-02-2023&group=15&gblog=10 Sun, 05 Feb 2023 1:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-04-2024&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-04-2024&group=14&gblog=42 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคัดลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-04-2024&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-04-2024&group=14&gblog=42 Mon, 01 Apr 2024 20:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=14&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2023&group=14&gblog=41 Mon, 16 Oct 2023 15:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[นำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-01-2023&group=14&gblog=40 Wed, 25 Jan 2023 1:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อมต่อธรรมะ วิชา ประยุกต์วิชา ประยุกต์ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-01-2023&group=14&gblog=39 Tue, 24 Jan 2023 1:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-01-2023&group=14&gblog=38 Sun, 22 Jan 2023 1:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้างหน้า ข้างในขันธ์ แข่งกัน เปรียบเทียบกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2023&group=14&gblog=37 Sat, 21 Jan 2023 1:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกให้รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2023&group=14&gblog=36 Fri, 20 Jan 2023 1:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2023&group=14&gblog=35 Thu, 19 Jan 2023 5:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุ ผล และไม่ได้จากความผิดความไม่ดี ได้จากความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-01-2023&group=14&gblog=34 Tue, 17 Jan 2023 1:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น หลักยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-01-2023&group=14&gblog=33 Mon, 16 Jan 2023 1:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-01-2023&group=14&gblog=32 Sun, 15 Jan 2023 1:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเก็บ สะสมความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-01-2023&group=14&gblog=31 Sat, 14 Jan 2023 1:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับวิชาที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-01-2023&group=14&gblog=30 Fri, 13 Jan 2023 1:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้วิชา การแก้ปัญหาด้วยวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2023&group=14&gblog=29 Thu, 12 Jan 2023 1:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้มแข็ง อดทน มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-01-2023&group=14&gblog=28 Wed, 11 Jan 2023 1:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทรยศ ไม่หักหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-01-2023&group=14&gblog=27 Tue, 10 Jan 2023 1:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับ แนวของความถูกความดี ความผิดความไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-01-2023&group=14&gblog=26 Mon, 09 Jan 2023 1:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่มีคุณค่า การทำความถูกความดีหลายด้าน การอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2023&group=14&gblog=25 Sun, 08 Jan 2023 1:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง คิดธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-01-2023&group=14&gblog=24 Sat, 07 Jan 2023 1:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-01-2023&group=14&gblog=23 Fri, 06 Jan 2023 1:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกและการบังคับ การเกิดความถูก ความคิด ความเห็นที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-01-2023&group=14&gblog=22 Thu, 05 Jan 2023 5:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความถูกความดี ความสำเร็จ และการแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-01-2023&group=14&gblog=21 Wed, 04 Jan 2023 1:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-01-2023&group=14&gblog=20 Tue, 03 Jan 2023 1:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสาระ มีแก่นสาร สร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-01-2023&group=14&gblog=19 Sun, 01 Jan 2023 1:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งมั่น ปล่อยวาง ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2022&group=14&gblog=16 Thu, 29 Dec 2022 10:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-12-2022&group=14&gblog=15 Wed, 28 Dec 2022 5:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ ธรรมฝ่ายดีงาม วิชา ช่วยเหลือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-12-2022&group=14&gblog=14 Tue, 27 Dec 2022 21:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะ ละ ตัด ปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-12-2022&group=14&gblog=13 Mon, 26 Dec 2022 5:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนที่เสีย กรรมที่เสีย ก้าวหน้า ถดถอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-12-2022&group=14&gblog=12 Sun, 25 Dec 2022 16:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักฝึกปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-12-2022&group=14&gblog=11 Sat, 24 Dec 2022 1:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2022&group=14&gblog=10 Wed, 21 Dec 2022 22:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจที่ดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-12-2022&group=12&gblog=40 Thu, 08 Dec 2022 3:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหา เรียง ทำ สร้าง หรือได้มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-12-2022&group=12&gblog=39 Tue, 06 Dec 2022 2:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ใช้รักษาตน ผู้อื่น หรือขันธ์อื่น ธรรมที่ทำให้จับได้ มองเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-12-2022&group=12&gblog=38 Mon, 05 Dec 2022 2:00:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่โลภ ไม่โลภในความมี ไม่โกรธ ไม่หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-12-2022&group=12&gblog=37 Sun, 04 Dec 2022 2:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นกลาง เป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-12-2022&group=12&gblog=36 Sat, 03 Dec 2022 2:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เจาะระบบ ไม่ถูกเจาะระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-12-2022&group=12&gblog=35 Fri, 02 Dec 2022 2:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหมาะสม พอเหมาะ การปรับแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-12-2022&group=12&gblog=34 Thu, 01 Dec 2022 2:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความตรง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ถามตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-11-2022&group=12&gblog=33 Wed, 30 Nov 2022 2:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างคน ไม่ควรใช้ขันธ์ในทางที่ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-11-2022&group=12&gblog=32 Mon, 28 Nov 2022 2:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญ รุ่งเรือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-11-2022&group=12&gblog=31 Sun, 27 Nov 2022 2:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวแปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-11-2022&group=12&gblog=30 Sat, 26 Nov 2022 2:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-11-2022&group=12&gblog=29 Fri, 25 Nov 2022 2:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐาน โครงสร้าง ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=12&gblog=28 Thu, 24 Nov 2022 2:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีจิตสำนึก ความเห็น เจตนาที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-11-2022&group=12&gblog=27 Wed, 23 Nov 2022 2:02:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กันชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-11-2022&group=12&gblog=26 Tue, 22 Nov 2022 2:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การจริงใจ มีไมตรี เป็นมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-11-2022&group=12&gblog=25 Mon, 21 Nov 2022 2:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพาธรรมะด้วยตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-11-2022&group=12&gblog=24 Sun, 20 Nov 2022 2:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำให้เป็นแนวบวก การทำให้สำเร็จสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2022&group=12&gblog=23 Sat, 19 Nov 2022 2:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติที่ทำให้เป็นปกติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-11-2022&group=12&gblog=22 Wed, 16 Nov 2022 2:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้วิชา ทักษะ ความสามารถ พลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-11-2022&group=12&gblog=21 Tue, 15 Nov 2022 2:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหาแบบถูก การหา ใช้สมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-11-2022&group=12&gblog=20 Mon, 14 Nov 2022 2:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางเฉยสำหรับตนเอง ผู้อื่น หรือการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-11-2022&group=12&gblog=19 Sun, 13 Nov 2022 2:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งจิตเอาไว้ การเพิ่มให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-11-2022&group=12&gblog=18 Sat, 12 Nov 2022 2:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำเอาขันธ์เข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-11-2022&group=12&gblog=17 Fri, 11 Nov 2022 2:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปธรรมะ ๖ ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2022&group=12&gblog=16 Wed, 09 Nov 2022 5:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจสูง จิตใจต่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-11-2022&group=12&gblog=15 Mon, 07 Nov 2022 2:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปเกี่ยวกับรูป นาม อันดับของฝ่ายธรรมะ ฝ่ายกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2022&group=12&gblog=14 Sat, 05 Nov 2022 2:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเจริญ ทางเสื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-11-2022&group=12&gblog=13 Fri, 04 Nov 2022 2:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อันดับความสำคัญของเรา การสู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2022&group=12&gblog=12 Sun, 30 Oct 2022 2:05:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักอภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2022&group=12&gblog=11 Sat, 29 Oct 2022 2:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่แท้จริง การยินดีกับผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-10-2022&group=12&gblog=10 Fri, 28 Oct 2022 2:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-08-2023&group=11&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-08-2023&group=11&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ อยู่กับความถูกความดี และการบังคับ สามัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-08-2023&group=11&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-08-2023&group=11&gblog=40 Mon, 14 Aug 2023 15:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-08-2023&group=11&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-08-2023&group=11&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชา วิชาที่ผิดที่ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-08-2023&group=11&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-08-2023&group=11&gblog=39 Thu, 10 Aug 2023 2:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-08-2023&group=11&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-08-2023&group=11&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สำคัญกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-08-2023&group=11&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-08-2023&group=11&gblog=38 Mon, 07 Aug 2023 2:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-08-2023&group=11&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-08-2023&group=11&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผิดพลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-08-2023&group=11&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-08-2023&group=11&gblog=37 Sat, 05 Aug 2023 2:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2023&group=11&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2023&group=11&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ผลของการยอม ไม่ยอมอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2023&group=11&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2023&group=11&gblog=36 Fri, 04 Aug 2023 2:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-08-2023&group=11&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-08-2023&group=11&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้เสร็จสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-08-2023&group=11&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-08-2023&group=11&gblog=35 Thu, 03 Aug 2023 2:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-08-2023&group=11&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-08-2023&group=11&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำเกี่ยวกับอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-08-2023&group=11&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-08-2023&group=11&gblog=34 Tue, 01 Aug 2023 2:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2023&group=11&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2023&group=11&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จบการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2023&group=11&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2023&group=11&gblog=33 Fri, 28 Jul 2023 5:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2023&group=11&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2023&group=11&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2023&group=11&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2023&group=11&gblog=32 Thu, 27 Jul 2023 9:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-07-2023&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-07-2023&group=11&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-07-2023&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-07-2023&group=11&gblog=31 Wed, 26 Jul 2023 1:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-07-2023&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-07-2023&group=11&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองธรรม ผล การรู้ เข้าถึงธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-07-2023&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-07-2023&group=11&gblog=30 Tue, 25 Jul 2023 1:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2023&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2023&group=11&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบความสำเร็จ สมหวัง มีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2023&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2023&group=11&gblog=29 Sun, 23 Jul 2023 1:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2023&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2023&group=11&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักในการเชื่อ รู้ เข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2023&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2023&group=11&gblog=28 Thu, 20 Jul 2023 1:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2023&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2023&group=11&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ระบบเปิด ระบบปิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2023&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2023&group=11&gblog=27 Tue, 18 Jul 2023 1:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2023&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2023&group=11&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิดชู เข้มแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2023&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2023&group=11&gblog=26 Sun, 16 Jul 2023 1:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2023&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2023&group=11&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับความสำคัญของเป้าหมายและการทำ การเรียงความสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2023&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2023&group=11&gblog=25 Sat, 15 Jul 2023 1:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2023&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2023&group=11&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2023&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2023&group=11&gblog=24 Fri, 14 Jul 2023 1:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2023&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2023&group=11&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมองให้เห็นสิ่งต่างๆ การเลือก เข้าหา อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2023&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2023&group=11&gblog=23 Thu, 13 Jul 2023 1:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2023&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2023&group=11&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ อธรรม และวิชา ๓ ขั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2023&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2023&group=11&gblog=22 Wed, 12 Jul 2023 1:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2023&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2023&group=11&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริง ไม่หักหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2023&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-07-2023&group=11&gblog=21 Thu, 06 Jul 2023 1:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2023&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2023&group=11&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2023&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2023&group=11&gblog=20 Tue, 04 Jul 2023 1:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2023&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2023&group=11&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้สิ่งที่เรามีอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2023&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2023&group=11&gblog=19 Sun, 02 Jul 2023 1:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-07-2023&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-07-2023&group=11&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แข็งข้อ ต่อต้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-07-2023&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-07-2023&group=11&gblog=18 Sat, 01 Jul 2023 1:32:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2023&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2023&group=11&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างขวัญ กำลังใจ เที่ยงธรรม เที่ยงตรง เถนตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2023&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2023&group=11&gblog=17 Fri, 30 Jun 2023 20:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2023&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2023&group=11&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงผลักดันที่ถูกที่ดี กิเลสที่ผิดที่ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2023&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2023&group=11&gblog=16 Thu, 29 Jun 2023 1:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2023&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2023&group=11&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประตูสู่ความถูกความดี อันดับความสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2023&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2023&group=11&gblog=15 Wed, 28 Jun 2023 1:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2023&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2023&group=11&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ความเห็นแก่ตัว การแก้ความโลภ ความโลภมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2023&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2023&group=11&gblog=14 Tue, 27 Jun 2023 1:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2023&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2023&group=11&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อมแซม รักษาขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2023&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-06-2023&group=11&gblog=13 Mon, 26 Jun 2023 1:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-06-2023&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-06-2023&group=11&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเกี่ยวกับอธรรม อวิชา กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-06-2023&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-06-2023&group=11&gblog=12 Sat, 24 Jun 2023 1:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2023&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2023&group=11&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่สำคัญในการไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2023&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2023&group=11&gblog=11 Fri, 23 Jun 2023 1:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2023&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2023&group=11&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้มีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2023&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2023&group=11&gblog=10 Tue, 20 Jun 2023 1:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาตน รักษาผู้อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-10-2022&group=9&gblog=40 Thu, 06 Oct 2022 2:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดจำกัด ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-10-2022&group=9&gblog=39 Wed, 05 Oct 2022 2:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรพยายาม ความอดทน กล้า กล้าหาญ เข้มแข็ง สู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-10-2022&group=9&gblog=38 Mon, 03 Oct 2022 2:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ ใช้ต้นฉบับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-09-2022&group=9&gblog=37 Fri, 30 Sep 2022 2:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรเทากิเลส ความโลภ โกรธ หลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-09-2022&group=9&gblog=36 Thu, 29 Sep 2022 2:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าของความถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-09-2022&group=9&gblog=35 Mon, 26 Sep 2022 2:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เว้นช่องไฟทางนาม มิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-09-2022&group=9&gblog=34 Sun, 25 Sep 2022 2:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ และที่ควรอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-09-2022&group=9&gblog=33 Sat, 24 Sep 2022 2:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์ในความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-09-2022&group=9&gblog=32 Tue, 20 Sep 2022 2:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-09-2022&group=9&gblog=31 Sun, 18 Sep 2022 10:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผิดพลาดในการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-09-2022&group=9&gblog=30 Sat, 17 Sep 2022 2:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียงถูกเนื้อนาม ถูกลำดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-09-2022&group=9&gblog=29 Wed, 14 Sep 2022 2:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธิ์ในการกระทำความถูกความดี การทำ ใช้ มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-09-2022&group=9&gblog=28 Mon, 12 Sep 2022 2:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ด้วยความเป็นกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-09-2022&group=9&gblog=27 Sun, 11 Sep 2022 2:10:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ตั้งหลัก แก้ปัญหาได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-09-2022&group=9&gblog=26 Sat, 10 Sep 2022 2:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่น้อมนำ ไม่นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-09-2022&group=9&gblog=25 Fri, 09 Sep 2022 5:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำให้เป็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-09-2022&group=9&gblog=24 Wed, 07 Sep 2022 2:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปข้อคิดธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-09-2022&group=9&gblog=23 Mon, 05 Sep 2022 5:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางไปยังเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-09-2022&group=9&gblog=22 Thu, 01 Sep 2022 2:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนสติ เป็นไท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2022&group=9&gblog=21 Wed, 31 Aug 2022 2:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2022&group=9&gblog=20 Tue, 30 Aug 2022 2:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมขาว ธรรมดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-08-2022&group=9&gblog=19 Sun, 28 Aug 2022 2:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ควรทำให้สำเร็จ และให้เห็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-08-2022&group=9&gblog=18 Fri, 26 Aug 2022 5:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2022&group=9&gblog=17 Tue, 23 Aug 2022 2:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การแปลง ไม่ทำผิดไม่ทำไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-08-2022&group=9&gblog=16 Sat, 20 Aug 2022 2:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ชนะความโลภ ความโกรธ ความหลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2022&group=9&gblog=15 Thu, 18 Aug 2022 2:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพอเหมาะตามกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2022&group=9&gblog=14 Wed, 17 Aug 2022 5:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ผูกใจติดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-08-2022&group=9&gblog=13 Mon, 08 Aug 2022 5:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพอใจ พึงพอใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-08-2022&group=9&gblog=12 Thu, 04 Aug 2022 2:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาความไม่สบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-08-2022&group=9&gblog=11 Tue, 02 Aug 2022 2:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[นอบน้อม อ่อนน้อม สิ่งไม่ควรเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-07-2022&group=9&gblog=10 Sat, 30 Jul 2022 2:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมประจำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2022&group=6&gblog=41 Tue, 12 Jul 2022 2:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของการมีกิเลส ความไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2022&group=6&gblog=40 Mon, 11 Jul 2022 2:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-07-2022&group=6&gblog=39 Fri, 08 Jul 2022 19:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาชนะอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-07-2022&group=6&gblog=38 Thu, 07 Jul 2022 2:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-07-2022&group=6&gblog=37 Tue, 05 Jul 2022 14:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้า อดทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-07-2022&group=6&gblog=36 Mon, 04 Jul 2022 3:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เงื่อนไขในการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-07-2022&group=6&gblog=35 Sun, 03 Jul 2022 3:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำ การปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-07-2022&group=6&gblog=34 Sat, 02 Jul 2022 22:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ อยู่ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-06-2022&group=6&gblog=33 Thu, 30 Jun 2022 1:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา ไม่กระทำผิดจากเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-06-2022&group=6&gblog=32 Wed, 29 Jun 2022 4:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-06-2022&group=6&gblog=31 Tue, 28 Jun 2022 22:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-06-2022&group=6&gblog=30 Mon, 27 Jun 2022 3:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพอใจ การตั้งหลัก การตั้งอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-06-2022&group=6&gblog=29 Thu, 23 Jun 2022 22:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-06-2022&group=6&gblog=28 Wed, 22 Jun 2022 19:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่ถูกผู้อื่นบังคับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2022&group=6&gblog=27 Tue, 21 Jun 2022 3:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-06-2022&group=6&gblog=26 Mon, 20 Jun 2022 22:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักในการอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2022&group=6&gblog=25 Sun, 19 Jun 2022 14:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เหตุ รู้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-06-2022&group=6&gblog=24 Sat, 18 Jun 2022 3:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-06-2022&group=6&gblog=23 Thu, 16 Jun 2022 22:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ ช่วยเหลือ รู้ตน รู้ประมาณตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-06-2022&group=6&gblog=22 Tue, 14 Jun 2022 22:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีค่า มีประโยชน์ต่อขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-06-2022&group=6&gblog=21 Mon, 13 Jun 2022 3:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ การรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2022&group=6&gblog=20 Sun, 12 Jun 2022 21:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการกระทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2022&group=6&gblog=19 Fri, 10 Jun 2022 3:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2022&group=6&gblog=18 Thu, 09 Jun 2022 22:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2022&group=6&gblog=16 Wed, 08 Jun 2022 3:18:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญญา รอบคอบ ไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2022&group=6&gblog=15 Tue, 07 Jun 2022 3:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2022&group=6&gblog=14 Mon, 06 Jun 2022 16:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอม ยอมรับ การเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2022&group=6&gblog=13 Sun, 05 Jun 2022 3:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้จักปรับตัว รู้ตน มีความรับผิดชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2022&group=6&gblog=12 Sat, 04 Jun 2022 22:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด การกระทำ ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-06-2022&group=6&gblog=11 Fri, 03 Jun 2022 22:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-06-2022&group=6&gblog=10 Thu, 02 Jun 2022 3:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=34&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะที่สำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=34&gblog=9 Fri, 19 Jul 2024 13:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2024&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2024&group=34&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2024&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-07-2024&group=34&gblog=8 Thu, 18 Jul 2024 19:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-07-2024&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-07-2024&group=34&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างที่ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-07-2024&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-07-2024&group=34&gblog=7 Wed, 17 Jul 2024 19:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2024&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2024&group=34&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างคน ปั้นคน ทำให้ตรงกันข้าม ไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่ดีไม่ชั่ว การบันทึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2024&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-07-2024&group=34&gblog=6 Mon, 15 Jul 2024 14:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2024&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2024&group=34&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติถูกกฎของธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2024&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2024&group=34&gblog=5 Sat, 13 Jul 2024 5:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2024&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2024&group=34&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนาดนาม เนื้อนามของรูปธาตุ นามธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2024&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-07-2024&group=34&gblog=4 Fri, 12 Jul 2024 18:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2024&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2024&group=34&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุของการเบียดเบียน ปฏิบัติอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2024&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-07-2024&group=34&gblog=3 Thu, 11 Jul 2024 6:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-07-2024&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-07-2024&group=34&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-07-2024&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-07-2024&group=34&gblog=2 Wed, 10 Jul 2024 2:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-07-2024&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-07-2024&group=34&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ที่ควร ลักษณะของกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-07-2024&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-07-2024&group=34&gblog=1 Tue, 09 Jul 2024 13:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-07-2024&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-07-2024&group=32&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[Microsoft Office]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-07-2024&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-07-2024&group=32&gblog=6 Sun, 21 Jul 2024 5:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=32&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[Microsoft Teams]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-07-2024&group=32&gblog=5 Fri, 19 Jul 2024 0:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=32&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำ OneDrive บริการรับฝากไฟล์จาก Microsoft]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-05-2024&group=32&gblog=4 Sun, 19 May 2024 19:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2024&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2024&group=32&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำการเลือกคอมพิวเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2024&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2024&group=32&gblog=3 Wed, 15 May 2024 21:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2024&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2024&group=32&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จัก Software License โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2024&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-05-2024&group=32&gblog=2 Mon, 06 May 2024 18:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2024&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2024&group=32&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[Microsoft License Terms]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2024&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-05-2024&group=32&gblog=1 Sun, 05 May 2024 18:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-04-2024&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-04-2024&group=31&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้มาซึ่งธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-04-2024&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-04-2024&group=31&gblog=2 Tue, 02 Apr 2024 18:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2024&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2024&group=31&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดคุย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2024&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2024&group=31&gblog=1 Sat, 16 Mar 2024 21:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-03-2024&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-03-2024&group=30&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่ สิ่งที่มีอำนาจมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-03-2024&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-03-2024&group=30&gblog=9 Wed, 20 Mar 2024 21:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2024&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2024&group=30&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว ไม่เกินขีดจำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2024&group=30&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2024&group=30&gblog=8 Tue, 12 Mar 2024 20:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=7 Mon, 11 Mar 2024 0:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=6 Mon, 11 Mar 2024 23:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-03-2024&group=30&gblog=4 Mon, 11 Mar 2024 21:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2024&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2024&group=30&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรเป็นเกี่ยวกับการทำผิดทำไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2024&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-03-2024&group=30&gblog=3 Sun, 10 Mar 2024 19:01:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2024&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2024&group=30&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งค่า ปรับค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2024&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-03-2024&group=30&gblog=2 Sat, 09 Mar 2024 0:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-03-2024&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-03-2024&group=30&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญชีสมบัติรูป สมบัตินาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-03-2024&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-03-2024&group=30&gblog=1 Fri, 08 Mar 2024 19:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่ปฏิบัติ ไม่สะสมความผิดความไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-04-2022&group=2&gblog=95 Wed, 06 Apr 2022 16:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2022&group=2&gblog=94 Tue, 05 Apr 2022 3:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัก ตั้งหลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2022&group=2&gblog=93 Mon, 04 Apr 2022 22:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของการทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2022&group=2&gblog=92 Sun, 03 Apr 2022 3:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การน้อมนำ นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2022&group=2&gblog=90 Wed, 30 Mar 2022 3:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-02-2024&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-02-2024&group=28&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-02-2024&group=28&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-02-2024&group=28&gblog=9 Sat, 03 Feb 2024 14:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2024&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2024&group=28&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายในการอยู่ ไม่เอา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2024&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2024&group=28&gblog=8 Thu, 01 Feb 2024 22:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2024&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2024&group=28&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การตั้งจิตไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2024&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2024&group=28&gblog=7 Wed, 31 Jan 2024 15:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2024&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2024&group=28&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาความเครียด ความทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2024&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2024&group=28&gblog=6 Sun, 28 Jan 2024 15:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2024&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2024&group=28&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คิด เขียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2024&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2024&group=28&gblog=5 Sat, 27 Jan 2024 11:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-01-2024&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-01-2024&group=28&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำถูกกฎ เหตุของความทุกข์ ความสุข การทำให้หมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-01-2024&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-01-2024&group=28&gblog=4 Tue, 23 Jan 2024 21:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2024&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2024&group=28&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุ ผลของความสุข ชนิดของความสุข สร้างเหตุที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2024&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-01-2024&group=28&gblog=3 Sun, 21 Jan 2024 2:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2024&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2024&group=28&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ข้างใน อยู่ใกล้ อยู่ไกล สิ่งที่ไม่ใช่ของสูง สิ่งที่เป็นของสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2024&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-01-2024&group=28&gblog=2 Sat, 20 Jan 2024 20:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2024&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2024&group=28&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นฐาน รูป อรูป ธรรม บังคับตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2024&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-01-2024&group=28&gblog=1 Fri, 19 Jan 2024 4:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2023&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2023&group=27&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สร้างหรือมีบารมีที่ผิดที่ไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2023&group=27&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-11-2023&group=27&gblog=9 Thu, 09 Nov 2023 5:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-11-2023&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-11-2023&group=27&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกคลองธรรม มีศีลธรรม ถูกหลักศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-11-2023&group=27&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-11-2023&group=27&gblog=8 Wed, 08 Nov 2023 2:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2023&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2023&group=27&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คุ้มครอง แก้ปัญหาที่ตนเอง ตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2023&group=27&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-11-2023&group=27&gblog=7 Sun, 05 Nov 2023 1:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-11-2023&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-11-2023&group=27&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรมีหนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-11-2023&group=27&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-11-2023&group=27&gblog=6 Fri, 03 Nov 2023 9:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-11-2023&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-11-2023&group=27&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[รับรอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-11-2023&group=27&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-11-2023&group=27&gblog=5 Wed, 01 Nov 2023 10:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-10-2023&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-10-2023&group=27&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-10-2023&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-10-2023&group=27&gblog=4 Tue, 31 Oct 2023 11:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2023&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2023&group=27&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสงบที่ควรมี รักษา พักจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2023&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-10-2023&group=27&gblog=3 Mon, 30 Oct 2023 9:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2023&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2023&group=27&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[จะถูกจะดี จะผิดจะไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2023&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-10-2023&group=27&gblog=2 Sun, 29 Oct 2023 3:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด พูด ทำอย่างพอเหมาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-01-2022&group=2&gblog=71 Wed, 12 Jan 2022 22:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไขให้ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-01-2022&group=2&gblog=69 Sat, 08 Jan 2022 22:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกหลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-12-2021&group=2&gblog=63 Thu, 30 Dec 2021 3:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเพิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-12-2021&group=2&gblog=60 Wed, 29 Dec 2021 22:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-12-2021&group=2&gblog=54 Tue, 21 Dec 2021 21:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติ สะสมความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-11-2021&group=2&gblog=53 Fri, 19 Nov 2021 2:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2023&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2023&group=21&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการที่ทำให้ได้มาซึ่งธรรมะ วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2023&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-08-2023&group=21&gblog=9 Thu, 31 Aug 2023 1:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2023&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2023&group=21&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ทักษะวิชาที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2023&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-08-2023&group=21&gblog=8 Wed, 30 Aug 2023 5:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-08-2023&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-08-2023&group=21&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-08-2023&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-08-2023&group=21&gblog=7 Sun, 27 Aug 2023 2:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-08-2023&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-08-2023&group=21&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้เจริญ รุ่งเรือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-08-2023&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-08-2023&group=21&gblog=6 Thu, 24 Aug 2023 2:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2023&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2023&group=21&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรม แก้หนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2023&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-08-2023&group=21&gblog=5 Wed, 23 Aug 2023 2:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2023&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2023&group=21&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรเอามากๆ แบบผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2023&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=22-08-2023&group=21&gblog=4 Tue, 22 Aug 2023 1:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-08-2023&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-08-2023&group=21&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบปฏิบัติการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-08-2023&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-08-2023&group=21&gblog=3 Mon, 21 Aug 2023 2:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2023&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2023&group=21&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[มองเห็นความสุขและมีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2023&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-08-2023&group=21&gblog=2 Thu, 17 Aug 2023 2:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-08-2023&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-08-2023&group=21&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดสติ ปัญญา สิ่งที่ควรเป็น สมดุลของการให้ รับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-08-2023&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-08-2023&group=21&gblog=1 Wed, 16 Aug 2023 13:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2024&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2024&group=20&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สะสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2024&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-04-2024&group=20&gblog=6 Sat, 27 Apr 2024 18:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2024&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2024&group=20&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปข้อคิด ธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2024&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-04-2024&group=20&gblog=5 Fri, 26 Apr 2024 20:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2023&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2023&group=20&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะส่วนบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2023&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-08-2023&group=20&gblog=4 Fri, 18 Aug 2023 0:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2023&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2023&group=20&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด ควรถอน ๑๔ ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2023&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-06-2023&group=20&gblog=3 Wed, 21 Jun 2023 21:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2023&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2023&group=20&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปอธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2023&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2023&group=20&gblog=2 Sat, 10 Jun 2023 16:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2023&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2023&group=20&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปธรรมะ ธรรมประจำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2023&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-06-2023&group=20&gblog=1 Fri, 09 Jun 2023 21:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณงามความดี ทำให้เป็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-04-2023&group=18&gblog=9 Mon, 17 Apr 2023 1:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โมฆะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-04-2023&group=18&gblog=8 Sun, 16 Apr 2023 1:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำที่ควร นำพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-04-2023&group=18&gblog=7 Fri, 14 Apr 2023 1:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เป็นศัตรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-04-2023&group=18&gblog=6 Wed, 12 Apr 2023 1:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ ระบบ แบบแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-04-2023&group=18&gblog=5 Mon, 10 Apr 2023 1:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรได้ พื้นฐานของวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2023&group=18&gblog=4 Wed, 05 Apr 2023 5:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้มงวด เคร่งครัด มีวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-04-2023&group=18&gblog=3 Tue, 04 Apr 2023 1:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปความสุขที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-04-2023&group=18&gblog=2 Mon, 03 Apr 2023 1:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้ำชู ส่งเสริม สนับสนุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-03-2023&group=18&gblog=1 Thu, 30 Mar 2023 1:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทุกข์ทรมาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-02-2023&group=15&gblog=9 Sat, 04 Feb 2023 1:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือ ประคับประคอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-02-2023&group=15&gblog=8 Thu, 02 Feb 2023 1:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-02-2023&group=15&gblog=7 Wed, 01 Feb 2023 1:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี การให้ รับ การทำให้ดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-01-2023&group=15&gblog=6 Tue, 31 Jan 2023 1:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช้ขันธ์ในทางที่ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-01-2023&group=15&gblog=5 Mon, 30 Jan 2023 1:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อเสียง หน้าตา เกียรติ ยศ อำนาจ วาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-01-2023&group=15&gblog=4 Sun, 29 Jan 2023 12:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้มีวิชา การเกิดธรรมะ ธรรมฝ่ายดีงาม การเกิดทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-01-2023&group=15&gblog=3 Sat, 28 Jan 2023 1:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาโดยการเว้น สิ่งที่ช่วยในการละหรือตัดอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-01-2023&group=15&gblog=2 Fri, 27 Jan 2023 5:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำตนให้มีค่า มีประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-01-2023&group=15&gblog=1 Thu, 26 Jan 2023 1:53:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การชดใช้กรรม ชดใช้หนี้ แก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-12-2022&group=14&gblog=9 Tue, 20 Dec 2022 14:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การช่วยเหลือตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-12-2022&group=14&gblog=8 Mon, 19 Dec 2022 19:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-12-2022&group=14&gblog=7 Sat, 17 Dec 2022 0:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ไม่ห่วง ไม่กังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-12-2022&group=14&gblog=6 Fri, 16 Dec 2022 22:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ทำให้ถูกให้ดีได้ สิ่งที่ทำให้ถูกให้ดีได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-12-2022&group=14&gblog=5 Thu, 15 Dec 2022 14:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การติดค้าง แฝงอยู่ในใจ และการแก้ไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-12-2022&group=14&gblog=4 Wed, 14 Dec 2022 20:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-12-2022&group=14&gblog=3 Tue, 13 Dec 2022 10:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้กับทุกด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-12-2022&group=14&gblog=2 Mon, 12 Dec 2022 21:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-12-2022&group=14&gblog=1 Sun, 11 Dec 2022 11:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นตามจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-10-2022&group=12&gblog=9 Thu, 27 Oct 2022 2:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ควรหลงใหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-10-2022&group=12&gblog=8 Mon, 24 Oct 2022 2:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้โลกเป็นโลกที่ดี เจริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-10-2022&group=12&gblog=7 Thu, 20 Oct 2022 2:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โอบอ้อม อารี รักษาจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-10-2022&group=12&gblog=6 Wed, 19 Oct 2022 2:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรให้ถูกต้องและดีอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-10-2022&group=12&gblog=5 Sun, 16 Oct 2022 2:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเพื่อน เป็นมิตรกับธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-10-2022&group=12&gblog=4 Wed, 12 Oct 2022 2:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำต้นทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-10-2022&group=12&gblog=3 Tue, 11 Oct 2022 2:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-10-2022&group=12&gblog=2 Mon, 10 Oct 2022 2:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ทำให้มีความสุข ไม่ทุกข์ ควรทำ ไม่ควรทำ สวมบทบาทในใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-10-2022&group=12&gblog=1 Fri, 07 Oct 2022 0:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2023&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2023&group=11&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2023&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-06-2023&group=11&gblog=9 Mon, 19 Jun 2023 1:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2023&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2023&group=11&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหดหู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2023&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-06-2023&group=11&gblog=8 Mon, 12 Jun 2023 5:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2023&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2023&group=11&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอาลัย ความเศร้าหมอง ไม่เสียดาย ไม่ปฏิบัติความโลภ ความโกรธ ความหลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2023&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=11-06-2023&group=11&gblog=7 Sun, 11 Jun 2023 5:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2023&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2023&group=11&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2023&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=08-06-2023&group=11&gblog=6 Thu, 08 Jun 2023 5:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2023&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2023&group=11&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมประจำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2023&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-06-2023&group=11&gblog=5 Wed, 07 Jun 2023 1:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้ความพิจารณา ทักษะ วิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-04-2023&group=11&gblog=4 Sat, 29 Apr 2023 1:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวบวก มีค่าเป็นบวกในการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-12-2022&group=11&gblog=3 Fri, 09 Dec 2022 1:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสียของการบังคับผู้อื่น ข้อดีของการมีอิสระในความถูกความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-11-2022&group=11&gblog=2 Thu, 24 Nov 2022 1:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พึ่งที่ระลึก หลักการพัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-10-2022&group=11&gblog=1 Tue, 04 Oct 2022 1:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ทานอย่างไม่หวังผลตอบแทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-07-2022&group=9&gblog=9 Fri, 29 Jul 2022 2:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วุฒิภาวะที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-07-2022&group=9&gblog=8 Thu, 28 Jul 2022 2:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้คุณค่า ความสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-07-2022&group=9&gblog=7 Wed, 27 Jul 2022 2:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-07-2022&group=9&gblog=6 Sun, 24 Jul 2022 2:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้กำลังใจกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-07-2022&group=9&gblog=5 Sat, 23 Jul 2022 2:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-07-2022&group=9&gblog=4 Wed, 20 Jul 2022 21:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ไม่ควรมีเหลือเก็บเอาไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-07-2022&group=9&gblog=3 Sat, 16 Jul 2022 2:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเชื่อถือ รับมาปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-07-2022&group=9&gblog=2 Thu, 14 Jul 2022 2:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-07-2022&group=9&gblog=1 Wed, 13 Jul 2022 2:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาความสามารถ พัฒนาตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-06-2022&group=6&gblog=9 Wed, 01 Jun 2022 22:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปการทำที่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2022&group=6&gblog=8 Tue, 31 May 2022 3:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนบุคคล ส่วนรวม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2022&group=6&gblog=7 Mon, 30 May 2022 3:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำถูกทำดี ความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-05-2022&group=6&gblog=6 Sat, 28 May 2022 22:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้คุณ แทนคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2022&group=6&gblog=5 Fri, 27 May 2022 4:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมรับความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2022&group=6&gblog=4 Thu, 26 May 2022 4:54:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การกระทำอย่างไม่เป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2022&group=6&gblog=3 Wed, 25 May 2022 22:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่อง โครงสร้าง ฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-05-2022&group=6&gblog=2 Tue, 24 May 2022 3:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การพึ่งพา พึ่งพิง การนำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2022&group=6&gblog=1 Mon, 23 May 2022 3:15:24 +0700