สมาชิกหมายเลข 6294195 http://panya-dh.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=86 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่พึ่งพาได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=86 Tue, 15 Jun 2021 23:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=85 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ติดตัวเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-06-2021&group=2&gblog=85 Tue, 15 Jun 2021 18:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=84 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การหา เรียง ทำ สร้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=84 Thu, 10 Jun 2021 10:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=83 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับหน่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=10-06-2021&group=2&gblog=83 Thu, 10 Jun 2021 22:18:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=82 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หนี้และการรู้คุณแทนคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=82 Sun, 06 Jun 2021 11:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=81 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับผลของธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=06-06-2021&group=2&gblog=81 Sun, 06 Jun 2021 9:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=80 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=80 Sat, 05 Jun 2021 23:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=79 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการหา รับ ใช้ เก็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=79 Sat, 05 Jun 2021 18:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=78 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขภาพขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-06-2021&group=2&gblog=78 Sat, 05 Jun 2021 8:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=77 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดีต่อผู้อื่นหรือสัตว์อื่น รักผู้อื่นหรือสัตว์อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=77 Fri, 04 Jun 2021 19:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=76 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดีต่อตนเอง รักตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=04-06-2021&group=2&gblog=76 Fri, 04 Jun 2021 8:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2021&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2021&group=2&gblog=75 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ทันเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2021&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=31-05-2021&group=2&gblog=75 Mon, 31 May 2021 2:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2021&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2021&group=2&gblog=74 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ควรเอาชนะ และฆ่า อย่างเป็นธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2021&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=30-05-2021&group=2&gblog=74 Sun, 30 May 2021 15:08:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2021&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2021&group=2&gblog=72 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2021&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-05-2021&group=2&gblog=72 Thu, 27 May 2021 5:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2021&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2021&group=2&gblog=71 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2021&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-05-2021&group=2&gblog=71 Wed, 26 May 2021 13:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2021&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2021&group=2&gblog=70 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียนรู้ การฝึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2021&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-05-2021&group=2&gblog=70 Tue, 25 May 2021 22:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2021&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2021&group=2&gblog=69 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่ลงในการคิด การกระทำ วัตถุที่นำมาใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2021&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-05-2021&group=2&gblog=69 Sun, 23 May 2021 11:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=68 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=68 Sat, 15 May 2021 4:37:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=67 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรทำและไม่ควรพึงพอใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=67 Sat, 15 May 2021 16:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=66 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมะประจำใจและเป็นเป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-05-2021&group=2&gblog=66 Sat, 15 May 2021 14:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2021&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2021&group=2&gblog=65 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ หรือตัดอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2021&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=14-05-2021&group=2&gblog=65 Fri, 14 May 2021 4:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2021&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2021&group=2&gblog=64 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำให้ถูกให้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2021&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-05-2021&group=2&gblog=64 Thu, 13 May 2021 19:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2021&group=2&gblog=63 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับขั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2021&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-05-2021&group=2&gblog=63 Wed, 12 May 2021 0:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2021&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2021&group=2&gblog=59 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดจำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2021&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=03-05-2021&group=2&gblog=59 Mon, 03 May 2021 9:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2021&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2021&group=2&gblog=58 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับความสำคัญของขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2021&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=02-05-2021&group=2&gblog=58 Sun, 02 May 2021 15:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2021&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2021&group=2&gblog=57 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าหา ไม่เข้าหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2021&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=01-05-2021&group=2&gblog=57 Sat, 01 May 2021 21:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2021&group=2&gblog=53 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมรับ ปฏิเสธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2021&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=21-04-2021&group=2&gblog=53 Wed, 21 Apr 2021 5:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=50 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[อธรรมหลัก ธรรมฝ่ายชั่วร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=50 Tue, 20 Apr 2021 2:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=49 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=20-04-2021&group=2&gblog=49 Tue, 20 Apr 2021 22:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2021&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2021&group=2&gblog=47 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2021&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-04-2021&group=2&gblog=47 Mon, 19 Apr 2021 19:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2021&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2021&group=2&gblog=42 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเห็นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2021&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-04-2021&group=2&gblog=42 Sun, 18 Apr 2021 21:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-04-2021&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-04-2021&group=2&gblog=40 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-04-2021&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-04-2021&group=2&gblog=40 Thu, 15 Apr 2021 21:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2021&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2021&group=2&gblog=38 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2021&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=09-04-2021&group=2&gblog=38 Fri, 09 Apr 2021 19:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2021&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2021&group=2&gblog=36 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด ใช้ ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2021&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=05-04-2021&group=2&gblog=36 Mon, 05 Apr 2021 19:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=35 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชชา อวิชชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=35 Mon, 29 Mar 2021 10:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=34 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ อธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=29-03-2021&group=2&gblog=34 Mon, 29 Mar 2021 23:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2021&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2021&group=2&gblog=33 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งไม่ควรปฏิบัติ ควรตัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2021&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=28-03-2021&group=2&gblog=33 Sun, 28 Mar 2021 21:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2021&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2021&group=2&gblog=32 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2021&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=27-03-2021&group=2&gblog=32 Sat, 27 Mar 2021 20:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2021&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2021&group=2&gblog=31 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับของตนเอง ผู้อื่น หรือสัตว์อื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2021&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=26-03-2021&group=2&gblog=31 Fri, 26 Mar 2021 10:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2021&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2021&group=2&gblog=29 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามอย่างเป็นธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2021&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=25-03-2021&group=2&gblog=29 Thu, 25 Mar 2021 2:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=27 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเกี่ยวกับอธรรม กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=27 Tue, 23 Mar 2021 17:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=26 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรารถนาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=23-03-2021&group=2&gblog=26 Tue, 23 Mar 2021 19:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-03-2021&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-03-2021&group=2&gblog=24 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-03-2021&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-03-2021&group=2&gblog=24 Thu, 18 Mar 2021 19:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=22 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่รับ ใช้ ปฏิบัติ พอใจติดใจอย่างเป็นกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=22 Wed, 17 Mar 2021 3:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=21 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด ปฏิบัติถูกเป้าหมายที่ถูกที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=17-03-2021&group=2&gblog=21 Wed, 17 Mar 2021 15:03:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2021&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2021&group=2&gblog=20 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นกลาง เป็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2021&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=16-03-2021&group=2&gblog=20 Tue, 16 Mar 2021 14:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-03-2021&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-03-2021&group=2&gblog=19 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การไม่ล่วงเกินไม่เบียดเบียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-03-2021&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=15-03-2021&group=2&gblog=19 Mon, 15 Mar 2021 3:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2021&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2021&group=2&gblog=17 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2021&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=13-03-2021&group=2&gblog=17 Sat, 13 Mar 2021 19:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2021&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2021&group=2&gblog=16 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกดี ผิดชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2021&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=12-03-2021&group=2&gblog=16 Fri, 12 Mar 2021 8:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-03-2021&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-03-2021&group=2&gblog=9 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิด ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-03-2021&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=07-03-2021&group=2&gblog=9 Sun, 07 Mar 2021 14:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2021&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2021&group=2&gblog=7 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งควรเป็น สิ่งไม่ควรเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2021&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=24-02-2021&group=2&gblog=7 Wed, 24 Feb 2021 19:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2021&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2021&group=2&gblog=6 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[วุฒิภาวะที่ถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2021&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=19-02-2021&group=2&gblog=6 Fri, 19 Feb 2021 19:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=3 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=3 Thu, 18 Feb 2021 7:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=1 http://panya-dh.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหลัก ธรรมฝ่ายดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=panya-dh&month=18-02-2021&group=2&gblog=1 Thu, 18 Feb 2021 2:37:00 +0700